Julkaistu 13.01.2017

tapahtuu
Jälleen yksi hieno uusi opinnäytetyö, jossa käsitellään tarinallistamista, tarinalähtöistä palvelumuotoilua matkailussa. Kiitos Pipsalle, että saimme olla mukana prosessissa. Mutta nyt, annetaan Pipsan itse kertoa lisää!
Tutkielmani keskittyi tunnistamaan onnistuneen matkailunelämystuotannon eri vaiheet sekä tarinankerronnan roolin työkaluna, jonka avulla eri elämyselementit voidaan nivoa yhteen unohtumattomaksi, merkitykselliseksi ja erityiseksi kokonaisuudeksi.
Tein opinnäytetyöni pienelle lappilaiselle matkailualanyritykselle, Kaisus Lapplandille, joka toiminnassaan painottaa kulttuuria, yhteisöjä ja niiden tarinoita. Sain olla mukana suunnittelemassa uusia tapoja vahvistaa Kaisus Lapplandin vieraiden kokonaisvaltaisia elämyksiä kehittämällä yrityksen tarinankerronnan tapoja ja vaiheita.
Opinnäytetyöprosessin aikana pääsin itsekin kokeilemaan tarinoiden voimaa. Pariin kertaan haastatteluvastauksia jo penättyäni, kirjoitin yksinkertaisen lyhyen tarinan tytöstä, joka etsi vastauksia kysymyksiinsä päästäkseen etenemään luokkahuoneesta ”oikeaan elämään” ja kohti uusia kokemuksia ja elämyksiä. Ja kuinkas kävikään – haastattelut saatiin toteutettua jo saman päivän aikana.
Tämä pieni esimerkki osoittaa kuinka tavalla kertoa ja esittää asiat on merkitystä. Pienet yksityiskohdat auttavat kohdistamaan huomion haluttuihin asioihin ja rakentamaan vahvan yhteyden eri osapuolten välille.
 
Mediapolis Tre_Tarinakone muutti Mediapolikselle 2015_kuva 4
Tarina on kuin loimi, jolle monipuolisen ja -syisen tarinankerronan avulla voidaan kutoa kaunis, yksityiskohtainen ja mieleenpainuva kuva yrityksen asiakkaille tarkasteltavaksi ja koettavaksi. Näiden tarinoiden ja niiden monipuolisen käytön avulla yritys pystyy erottumaan massasta. Se kykenee nostamaan esille omat erityispiirteensä ja arvonsa, ja tätä kautta puhuttelemaan asiakkaitaan henkilökohtaisemmalla tasolla.
Opinnäytetyöprosessi näytti myös kuinka monitahoisesti tarina, tarinankerronta, tarinallistaminen ja niiden rooli matkailun elämysten tuottamisessa ymmärretään ja koetaan. Kyseiset termit ovat vielä jokseenkin uusia ja monille vieraita. Osa yrityksistä, joita lähestyin haastattelupyynnöllä, kokivat tarinankerronnan teennäisenä ja negatiivisena asiana, ja osa havahtui vasta pitkällisen keskustelun jälkeen tiedostamaan itseasiassa käyttäneensä systemaattisesti tarinallistamisen eri elementtejä kehittäessään ja toteuttaessaan omia palvelujaan.
Tämä osoittaa, kuinka alkutaipaleella tarinallistaminen ja sen tuomat mahdollisuudet vielä ovat. Odotankin mielenkiinnolla mitä uutta ja mullistavaa tämän tiimoilta tullaan vielä kuulemaan ja näkemään.
Tutustu vierailevan kirjoittajan Pipsa Alapurasen opinnäytetyöhön täällä.

Takaisin
© 2024 Tarinakone
webDesign: Mekanismi »