Julkaistu 25.10.2016

tapahtuu
 
 
 
 
 
 
 
 
Jälleen yksi uusi opinnäytetyö tarinallistamisesta! Lahden ammattikorkeakoulun opiskelija Moona Liljedahl käsitteli työssään tapahtumien tarinallistamista. Moona kertoo itse työstään lisää.
”Kauan sitten jääkausi muokkasi Suomen luontoa. Nykyisen Päijät-Hämeen kohdalle muokkautui aivan erityinen luonto. Päijät-Hämeessä on jääkauden vaikutuksesta syntyneitä ihmeitä ja loputtoman korkealta tuntuvia harjuja, joista on unohtumattomat näköalat vihreisiin metsiin ja kimmeltäviin järviin. Kiemurtelevia vesistöjä pitkin vedenhenki Vellamo saapui Päijät-Hämeeseen.”
Tein palveluliiketoiminnan tradenomiopinnäytetyöni Lahden ammattikorkeakoulussa tapahtuman suunnittelusta ja tarinallistamisesta. Kohdetapahtumana oli luonto- ja matkailutapahtuma Päijät-Hämeessä luonnosta, liikunnasta ja hyvinvoinnista kiinnostuneille.
Opinnäytetyöni aihe on ajankohtainen, koska luonnon hyödyntäminen liiketoiminnassa  kasvaa, tapahtumamarkkinoinnin merkitys vahvistuu ja tarinallistamista hyödynnetään yhä enemmän liiketoiminnan kehittämisessä.
Opinnäytetyön pääaiheena oli suunnitella uusi tapahtuma Päijät-Hämeen retkeilyreiteille Mennään metsään –hankkeen toimeksiannosta. Tapahtuman tulisi tarjota osallistujille elämys ja luoda jotakin uutta, jonka asiakas muistaisi pitkään, minkä ansiosta asiakas alkaisi käyttää luonto- ja retkeilyreittejä.
luontokuva-pa%cc%88ija%cc%88t-ha%cc%88me2Tästä syystä tapahtuman suunnitteluun lisättiin myös tarinallistaminen. Tarinallistaminen sopii hyvin tapahtumiin, koska sen avulla saa luotua elämyksellisen kokemuksen.
Tapahtumassa oli tärkeätä tuoda esille Päijät-Hämeen luontoa, elämyksellisyyttä, hyvinvointia ja luonnon monipuolisuutta. Lisäksi halutaan, että asiakas itse kokee luonnon ja sen tuottaman hyvinvoinnin. Tarinallistamalla myös näitä asioita saadaan tuotua esille.
Aluksi suunnittelin tapahtuman vastaamalla kysymyksiin, kenelle tapahtuma järjestetään, milloin tapahtuma järjestetään ja mitä ohjelmaa tapahtumassa on. Sen jälkeen käytin ilmaista tarinallistamisen opasta apuna tapahtuman tarinallistamiseen.
Tarinallistamisen opas oli erittäin tärkeä ja käyttökelpoinen työkalu opinnäytetyötä tehdessäni. Tarinallistaessani tapahtumaa seurasin tarkasti oppaan vaiheita soveltaen niitä alusta loppuun asti. Tapahtuman ohjelman sidoin yhteen tarinan avulla,  ja tapahtumaa tarinallistaessani palveluympäristö muodostui tärkeäksi tekijäksi luonto- ja matkailutapahtumassa.
Lopulta luonto- ja matkailutapahtumalle syntyi mielenkiintoinen tarina jääkauden jäljistä, vedenhenki Vellamosta ja metsänhenki Mielikistä.
Tarinallistamista tehdessä opin, että on pakko uskaltaa irrottaa ajatus heti valmiista tarinasta ja antaa tarinan syntyä vaihe vaiheelta sekä luottaa siihen, että lopussa on valmis tarina.
Tarinallistamistyön aikana tarinani muuttui ja sai uusia muotoja vielä aivan loppumetreillä. Tarinallistamista tulisi käyttää rohkeammin ja hyödyntää enemmän kaikissa toimintaympäristöissä. Kun heittäytyy kunnolla, tarinallisuudella saadaan liiketoiminnassa suurin mahdollinen hyöty. Samalla  elämys on voimakkaampi.
”Mielikki antoi metsälle parantavaa voimaa ja upeille näköaloille ripauksen taikaa. Yhdessä Vellamo ja Mielikki hoitivat Päijät-Hämeen luontoa. Kiitokseksi luonto haluaa esitellä kauneuttaan ja jakaa parantavaa voimaansa kaikille. Päijät-Hämeen luonnossa tuntuu kuin Metsänhenki olisi läsnä ja vedenhenki laulaisi aaltojen mukana.”
Vieraileva kirjoittaja Moona Liljedahlin opinnäytetyöhön pääset tutustumaan  täällä. 

Takaisin
© 2024 Tarinakone
webDesign: Mekanismi »