Julkaistu 06.11.2012

Olen Johanna Myllyniemi ja valmistuin syyskuussa 2012 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta ruokatuotannon restonomiksi. Ammattikorkeakoulussa opinnäytetyöstä aletaan puhua jo ensimmäisenä opiskelupäivänä. Se nostetaan opintojen tärkeimmäksi ja haastavimmaksi koettelemukseksi, johon kannattaa alkaa varautua hyvissä ajoin.
Oman opinnäytetyöni aihe löytyi sattumalta, kun HAAGA-HELIAssa käynnistyi Ruoka&Matkailu -hanke maa- ja metsätalousministeriön kanssa juuri samoihin aikoihin. Sain heiltä toimeksiannon tutkia tarinoiden käyttöä matkailu- ja ravintola-alalla.
Opinnäytetyössäni tuon esiin millaisia kerrottuja ja kirjoitettuja tarinoita lähiruoasta on tehty länsiuusimaalaisissa maaseudun matkailu- ja ravintola-alan yrityksissä. Tietoa olen kerännyt haastattelemalla yritysten edustajia. Opinnäytetyössäni käyn läpi, miten tarinoita voi liittää ruokaan ja mitä haasteita se luo yritykselle. Pohdin myös miten tarinoita voidaan hyödyntää matkailussa, jotta elämyksellisyyttä saataisiin lisättyä.
Tarinoiden käyttö vielä vähäistä
Tarinoiden käyttö on alalla vielä varsin vähäistä. Asiakaspalvelussa tarinallista kerrontaa ei käytetä kovinkaan suunnitelmallisesti, vaan sen tuottaminen on spontaania ja tukeutuu vahvasti asiakaspalvelijan omaan persoonaan. Työntekijän oma motivaatio ja taipumukset tuottaa tarinallista kerrontaa ovat avainasemassa, sillä ketään ei voi pakottaa kertomaan tarinoita.

Palveluympäristö on osa myös ruokaelämyksen tarinaa. Kuva: Krapi Hovi, Tuusula.

Myös alalla yleinen vuokratyövoiman käyttö asettaa omat rajoituksensa suunnitelmalliselle tarinoiden käytölle. On sangen haastavaa perehdyttää työntekijä yhdeksi työvuoroksi selviytymään edes perustehtävistä, tarinoinnista puhumattakaan.
Matkailu- ja ravintola-alan yritykset, jotka käyttävät tarinoita asiakaspalvelussaan, kokevat kuitenkin että ne hyödyttävät heidän liiketoimintaansa. Palvelun uskotaan olevan mieleenpainuvampaa ja yksilöllisempää. Yritykset myös erottautuvat mielestään muista alan toimijoista tarinoiden avulla.
Opinnäytetyöni ”Tarinoiden käyttö matkailu- ja ravintola-alalla” löydät täältä.
Opinnäytetyöni on osa suurempaa hanketta, jonka etenemistä voi seurata täältä.
 
Haluaisitko sinä kirjoittaa vierailevan blogitekstin Tarinakoneen blogiin? Tiedätkö mielenkiintoisen tarinallistamiseen liittyvän opinnäytetyön, gradun, projektin tai muun vastaavan? Ota yhteyttä ja kerro ideasi; Tarinakone julkaisee mielellään vierailijoiden tekstejä blogissaan!

Takaisin
© 2024 Tarinakone
webDesign: Mekanismi »