Julkaistu 19.12.2011

Olen aivan hetken päästä valmistuva restonomiopiskelija Heidi Palo palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmasta Laurea-ammattikorkeakoulusta.

Tein opinnäytetyöni Nuuksion Taika -nimiselle yritykselle. Tarkoituksena oli kartoittaa aistikokemuksia luontoretkellä. Eräässä tapaamisessamme yrityksen kanssa mukana oli myös Anne, joka oli laatinut Nuuksion Taialle Tarinaidentiteetin käsikirjan ja oli nyt käsikirjoittamassa yritykselle markkinointivideota. Tässä tapaamisessa heräsi idea, että tutkisin työssäni myös tarinallistamisen vaikutusta aistikokemuksiin.

Nyt työn valmistuttua Anne pyysi, että kirjoittaisin Tarinakoneen blogiin pätkän työstäni sekä mietteitäni tarinallistamisesta, joten tässä niitä nyt sitten on.

Tapaamisessa, jossa Anne oli mukana, kuulin termin ”tarinallistaminen” ensimmäisen kerran. Sanana tarinallistaminen herätti välittömästi kiinnostuksen, sillä olen tarinoiden, historian ja mystiikan suurkuluttaja. Huolta kuitenkin aiheutti sen liittäminen tutkimukseen ja opinnäytetyön teoriaan. Tapaamisen jälkeen lähdin etsimään tietoa siitä, mitä tarinallistaminen oikeasti on ja yllätyin, että tietoa löytyi, vaikka lähteitä olikin niukasti. Tietolähteiden pohjalta minulle muodostui kuva tarinallistamisesta palvelujen, ja miksei myös muidenkin tuotteiden, elävöittäjänä, lisäarvon tuottajana sekä yksilöllistäjänä ja kaiken kaikkiaan elämyksellisyyttä luovana työvälineenä.

Opinnäytetyöni nimi on ”Aistikokemusten kartoitus ja tarinallistamisen vaikutus luontoretkellä”. Tavoitteena oli kartoittaa aistikokemuksia luontoretkellä sekä selvittää tarinallistamisen vaikutuksia niihin. Tutkimusmenetelmänä käytin palvelumuotoilun luotain-menetelmää. Tuloksissani päädyin siihen, että vaikka tarinallistaminen vaikuttaisi heikentävän yksittäisiä aistihavaintoja (lähinnä koska tarina tempaa kuulijan mukaansa), tekee se kuitenkin luontoretkestä positiivisemman kokemuksen ja luo sille lisäarvoa.

Tarinallistamista hyväksi käyttäen luontoretkestä saadaan ikimuistoinen ja yksilöllinen kokemus. Havaitsin, että tarinallistetulla retkellä tutkimushenkilöt keskittyivät tarinaan ja kokivat retken aivan uudella tavalla. Metsästä löydettiin mystiikkaa ja tarinallistaminen loi palvelukokemukseen tunnelmaa. Mielestäni tarinallistaminen sopii erityisen hyvin elämyksiä tuottaville palveluille ja hyvin toteutettuna se luo selkeää kilpailuetua. Tarinallistettu palvelu on mielekäs, innovatiivinen ja yksilöllinen. Se tuo iloa ja hauskuutta harmaaseen arkeen. Uskoisin, että onnistuneesti toteutettu tarinallistaminen lisää myös huomattavasti suositteluastetta, sillä yleensä puskaradion kautta välittyvät vain joko negatiiviset kokemukset tai sitten erityisen hyvät kokemukset.

Kuva: Nuuksion Taika.

Heidin hienon lopputyön pääset lukemaan täältä.

Takaisin
© 2024 Tarinakone
webDesign: Mekanismi »