Julkaistu 17.12.2013

Opiskeltuani lähes kolme vuotta hotelli-, ravintola- ja matkailualaa Joensuussa, huomasin olevani haastavan tilanteen edessä: oli tullut aika aloittaa opinnäytetyön työstäminen. Idean työlleni sain Lapin yliopiston rehtorin Johan Edelheimin Joensuussa pitämästä luennosta, jossa hän sivusi lyhyesti tarinoiden etuja matkailuyritykselle. Aihe jäi vaivaamaan minua ja halusin perehtyä siihen tarkemmin. Luennon jälkeen menin Karelia-ammattikorkeakoulumme yliopettajan luokse hyväksyttämään aiheen opinnäytetyökseni ja sen jälkeen alkoi usean kuukauden mittainen matka tarinoiden ja tarinallistamisen maailmaan.
Ymmärtääkseni työni kannalta keskeisimmät käsitteet, tuli minun aloittaa kaikki aivan alusta. Tarinakoneen sivuista oli paljon hyötyä käsitteiden ymmärtämisen kannalta ja päätin jo tuolloin kysyä Anne Kalliomäkeä haastateltavaksi, sillä hänellä on taito selventää tarinat ja tarinallistaminen niin, että asiaan perehtymätönkin ymmärtää mistä puhutaan.
Heti alkuun opin, että tarina ja satu ovat eri asioita. Perinteisesti tarinalla on tarkoitettu lyhyttä kansankertomusta, jolla on tyyppillistä totena pidetty tapahtumakulku.
Eli toisin kuin satujen, tarinoiden asiasisältöä pidetään uskottavana ja sillä on juuret vahvasti todellisuudessa. Korostin tätä jatkossa jokaisessa aiheesta pitämässäni luennossa, sillä se helpotti itseänikin tarinoiden ymmärtämisessä. Mielestäni tarinoista ja tarinallistamisesta on yllättävän vaikea löytää tuoretta kirjallisuutta, mutta jälleen kerran turvauduin Tarinakoneen sivustoilla mainittuihin teoksiin selventääkseni aihetta itselleni. Työni otsikko ja sisältö muotoutuivat uudelleen aina sitä mukaan mitä enemmän aiheesta opin, arvokkaita olivat myös muiden aiheeseen perehtymättömien kommentit siitä, mitä kohtia tulisi selventää lukijoille enemmän. Muut haastateltavat valikoituivat joko muiden ihmisten suosituksista tai omien opintojeni aikana mieleen jääneistä tarinallistajista.

Tarinakoneen kotisivuilta Anu löysi myös kirjallisuusvinkkejä.

Tarinakoneen kotisivuilta Anu löysi myös kirjallisuusvinkkejä.


Lopulta sain työni lopulliseen muotoonsa: aluksi on aiheeseen johdatteleva teoriaosa, sitä seuraavat asiantuntijoiden haastattelut ja lopuksi punon yhteen teorian ja haastattelut ja teen niistä omia johtopäätöksiäni. Tulokset olivat melko selkeät: menestyvä matkailuyritys ei välttämättä tarvitse tarinoita menestyäkseen, mutta tarinat helpottavat yrityksen toimintaa ja nopeuttavat tietä menestykseen.
Asiakkaat etsivät ennen kaikkea elämyksiä. Elämystä ei voi mikään matkailuyritys asiakkaalleen varmasti luvata, mutta tarinoiden avulla elämyksen kokeminen tehdään helpommaksi sekä todennäköisemmäksi.
Tulevaisuudessa kilpailu markkinoilla kiristyy. Menestyjiä tulevat olemaan ne yritykset, jotka uskaltavat erottua ja jotka vetoavat ennen kaikkea asiakkaan tunteisiin (tässä tarinat tulevat jälleen avuksi), sillä monesti lompakko seuraa tunteita ostospäätöksien teossa.
Tarinat ovat keino tehdä tuotteista ja palveluista kokonaisempia paketteja, tarinoilla erotutaan ja luodaan mieleenpainuvaa sisältöä. Tarinat eivät kuitenkaan tule hyödyttämään vain matkailualan yrityksiä, vaan näitä tuloksia voidaan soveltaa myös muiden alojen yrityksiin.
Mikäli kiinnostuit tarinoiden hyödyistä (matkailu)yritykselle, voit lukea työni osoitteesta: http://www.theseus.fi/handle/10024/67993
Tarinaterveisin Anu Pursiainen

Takaisin
© 2024 Tarinakone
webDesign: Mekanismi »