Julkaistu 30.04.2013

Viisitoista JAMKin restonomiopiskelijaa kävi maaliskuussa opintomatkalla Berliinissä. Maailman suurimmilta matkamessuilta saimme ideoita myös keskisuomalaisen matkailun kehittämiseen. Näitä matkailun uusia tuulia esiteltiin kolmannen vuoden restonomiopiskelijoiden Tuliaisia Berliinistä -seminaarissa Dynamolla 27.3.2013.
Seminaariohjelmaan kuului mm. hotelli- ja majoituspalveluiden, tapahtumamatkailun ja hyvinvointimatkailun uusimpia trendejä ja tulevaisuudennäkymiä. Seminaarissa syvennyttiin myös kestävään matkailun, matkailumarkkinointiin sekä innovatiivisiin mobiilisovelluksiin. Seminaariin osallistui keskisuomalaisia yrittäjiä, opettajia sekä opiskelijoita.
Tilaisuuden aloitti maatilamatkailuyrittäjä Mervi Lahtinen, joka kertoi messukokemuksistaan yrittäjän näkökulmasta. Matkalla Lahtinen oli verkostoitunut kahdeksan muun keskisuomalaisen matkailuyrittäjän sekä joidenkin ulkomaalaisten toimijoiden kanssa. Tapahtumana messut painuivat Lahtisen mieleen laajuudessaan ja monipuolisuudessaan, mutta Suomen esittelypiste sai häneltä kritiikkiä vaatimattomuutensa vuoksi. Lahtinen painotti esityksessään Suomen perinteisiä matkailuvaltteja, kuten puhdasta luontoa.
Matkailu on suuri elinkeino: 1/11 planeetan työpaikoista on matkailualalla. Merkittävyydestään johtuen alaan panostetaan paljon maailmalla. Uusimpia asiakassegmenttejä Saksassa ovat olleet mm. uskonnon tai seksuaalisen suuntautumisen mukaan määritetyt kohderyhmät kuten muslimimatkustajat sekä homo- ja lesbomatkustajat.  Nämä matkustajaryhmät tulisi ottaa myös Suomessa huomioon. He käyttävät keskimääräistä enemmän rahaa matkallaan ja panostavat esimerkiksi laatuun paljon enemmän.

Viisitoista JAMK:in  restonomiopiskelijaa kävi maaliskuussa 2013 opintomatkalla Berliinissä. Kuva: Eva Lähteenmäki

Viisitoista JAMK:in restonomiopiskelijaa kävi maaliskuussa 2013 opintomatkalla Berliinissä. Kuva: Eva Lähteenmäki


Suomen valttina matkailussa on tarjota sellaisia asioita ja palveluita, jotka ovat meille ominaisia. Näistä esimerkkeinä saunakulttuurin, hiljentymisen ja luonnon korostaminen. Ihmiset kaikkialla ovat hyvin stressaantuneita, tänä päivänä vaaditaan moniosaamista – vaikka Berliinissä ilmeni, että vain noin 2% ihmisistä on oikeasti kykeneväisiä moniosaamiseen. Suomessa voidaan tarjota pakoa arjesta ja betoniviidakoista.
Yksi hollantilainen seminaarivieras oli ”oivaltanut” yhdistää saunan ja hyvinvoinnin. Tämä herätti Jamkilaisissa huvitusta, koska Suomessa on osattu yhdistää nämä asiat jo vaikka miten pitkään, mutta ei ilmeisesti ole osattu kertoa tätä muille. Markkinointiin täytyy siis edelleen panostaa. Yrityksellä voi olla osaavia markkinoijia, mutta silti ei osata päivittää tietoa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.
Tarvitaan jatkuvaa oppimista ja kehittymistä, jotta pysytään maailman menossa mukana. Luovuutta Suomalaisiin yrityksiin! Tulee ottaa riskejä, mutta ”riskiä” ei tarvitse ajatella negatiivisesti, kuten on tapana, vaan riskit voi ajatella positiivisesti mahdollisuuksina!
PS. Anni kirjoitti Tarinakoneen blogiin vierailevan tekstin. Olisiko myös sinulla matkailuun ja varsinkin matkailun tarinallistamiseen tai elämyssuunnitteluun liittyvä aihe, josta haluaisit kertoa Tarinakoneen blogissa? Ota rohkeasti yhteyttä. Olisi kiva kertoa Tarinakoneen blogissa erilaisista matkailupalveluiden  tarinallistamiseen liittyneistä ratkaisuista. Tämä myös yrityksellesi mahdollisuus saada hiukan näkyvyyttä!

Takaisin
© 2024 Tarinakone
webDesign: Mekanismi »