Julkaistu 30.05.2013

Julkaisin Tarinakoneen sivuilla ilmaisen tarinallistamisen oppaan alkukeväästä 2012. Opasta on tähän mennessä ladattu lähes 400 kappaletta – lisäksi Tarinakoneen koulutuksissa oppaita on jaettu osallistujille useita satoja.
Olen jo jonkin aikaa haaveillut, että ehtisin työstämään oppaasta uuden version. Tuon aika on heti alkusyksystä. Ennen uuden version työstöä  halusin kuitenkin kuulla, miten nykyinen opas oli palvellut sen ladanneita. Tämän tutkimuksen tekemiseen sain mainiota apua Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoilta.
Mitä tutkimuksesta sitten selvisi?
87 % kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että oppaasta sai muodostettua kokonaiskuvan tarinallistamisesta. Opasta hyödyntäneet olivat käyttäneet opasta avuksi mm. asiakkaan palvelukokemuksen tarinallistamisessa (15 %), markkinoinnin suunnittelussa, oman tarinaidentiteetin vahvistamisessa (13 %) ja tarinallistamiseen liittyvässä koulutustyössä (11 %).
Valtaosa vastaajista (27 %) piti Stooripuuta parhaana sisältönä. Parhaaksi sisällöksi rankattiin myös vertaiskuvien käyttö tarinaidentiteetin hakemisessa (16 %) ja dramaturgian hyödyntäminen palvelun tarinallistamisessa (13 %).
Tarinallistamisen opas
Oppaan kehitystyön kannalta tärkein kysymys oli viimeinen; “Mitä päivitetyssä oppaassa tulisi olla, jotta se hyödyttäisi juuri sinua?” 27 vastauksen joukosta löytyi monia hyviä ehdotuksia, jotka pyrin ottamaan huomioon uutta opasta tehdessä. Toivottiin käytännön esimerkkejä; lisää konkreettisia ohjeita Stooripuun tekemiselle, lisää käytännön ohjeita tarinallistamisen soveltamiseen sekä pienyrittäjän arjen näkymistä.
Asiakkaille tehtyjen projektien sisältöjä en salassapidon vuoksi pysty avaamaan kovin tarkasti. Tarinakoneen sivuilta löydät kuitenkin jonkin verran sekä asiakastarinoita että referenssejä. Käy tutustumassa! Mukana asiakastarinoissa on myös asiakkaiden kokemuksia tarinallistamisen hyödyistä ja yhteistyön sujumisesta. Koetan päivittää myös uusia referenssejä sivuille kesän aikana.
Oppaan voit vielä toistaiseksi ladata nykyisessä muodossaan täältä.
Markkinatutkimuksen Tarinakoneen tarinallistamisen oppaan hyödyistä tekivät Helinä Hietaoja, Tomi Lounasvaara ja Susanna Luoma Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä.
Palvelumuotoilua käsittelevän kirjan voitti kyselyyn vastanneiden kesken suoritettussa arvonnassa Marja Vuortama-Räsänen Jyväskylästä. Onnea vielä Marjalle! Suuret kiitokset kaikille teille, jotka otitte ajan arjestanne ja osallistuitte opasta koskevaan tutkimukseen. Mielipiteenne on minulle tärkeä ja toivoisinkin, että lähestyisitte minua rohkeasti erilaisten ideoiden ja ajatusten kanssa myös tulevaisuudessa. 
 

Takaisin
© 2024 Tarinakone
webDesign: Mekanismi »