Julkaistu 11.03.2014

Markkinoinnissa, viestinnässä, sosiaalisessa mediassa ja bloggaamisessa kannattaa uskaltautua kokeilemaan erilaisia asioita sekä tarinankerronnan että välineiden suhteen, eikä jumittua tekemään aina samanlaisia juttuja. Tämä pätee myös tarinallistamiseen; stooripuiden oksat ovat keskenään erilaisia.
Tarinakoneen ja Zenton blogeissa vuoden 2013 aikana julkaistu Paavon tarina oli yksi tällainen kokeilu.

Mitä Paavon tarinassa kokeiltiin?

Hahmon käyttö

Saatoit arvatakin, että Paavo oli enemmänkin kevyt karikatyyri mahdollisesta asiakkaasta, kuin mies, joka antaa otsikoida itsensä vanhaksi koiraksi. Ole siis huoleti, kokeilun aikana ei vahingoitettu paavoja, eli emme tehneet ihmiskokeita maaseutumatkailuyrittäjillä.
Koimme, että rehellisesti kuviteltu tyyppi ei välttämättä ole ollenkaan huono tapa tuoda esille jotain tiettyä kohderyhmää. Paavon kaltaisten persoonien avulla on mahdollista osoittaa millaiselle kohderyhmälle sisältö on suunnattu, näyttää etukäteen määritelty lukijapersoona.
Kokeilumme aikana hahmoteltiin myös Vapa Mediassa, Pikku-Tiituksen vastine Cheekille sai aikaiseksi paljon keskustelua, joka ei ehkä osunut ihan tavoitteeseensa.

Yhteisbloggaaminen

Tämä lyhyt blogiartikkelien sarja oli kokeilu myös yhteiskirjoittamisesta sekä -julkaisemisesta. Saatoit nähdä muutamankin manööverin:

Tavoitteena oli aavistuksen erottua massasta ja tarjota omille tutuille lukijoillemme jotain uutta elämystä toistemme avulla. Etenkin vierasbloggauksien myötä pyrittiin saamaan uutta yleisöä.
Toisaalta halusimme näyttää esimerkkiä kahden eri yrityksen välisellä tarinoinnilla siitä, miten helppoa tarinan iskentä (ja someilu) oikeasti on.
Jos haluat omassa sisältömarkkinoinnissasi kokeilla yhteisbloggaamista jonkun kanssa, suosittelemme lämpimästi ajankäytön resursoimista ;) Yhteisartikkeleissamme emme istuneet rinnakkain hiomassa jokaista lausetta, vaan toinen kirjoitti tekstin raakileen ja sitten kommentoiden hioimme tekstin loppuun. Myös yksilöartikkelit kävivät molemmilla kommenttikierroksella ennen julkaisuja.

Mitä opimme kokeilusta?

Tarinakone

Anne pyrki kokeilussa tuomaan esiin kokonaisvaltaisen tarinallistamisen prosessia ja hyötyjä hauskalla tavalla Paavon kautta. Tavoitteena oli avata niitä tyypillisiä kompastuksen kohtia, joita yrittäjän tiellä tarinallistamisessa on. Tarina mielletään usein vieläkin tekstinä tai suullisena tarinankerrontana. Paavon kautta havainnollistettiin tarinallistamisen prosessin kokonaisvaltaisuutta.
Zento ja Tarinakone Paavo voiko vanha koira oppia uusia temppuja 2013
Palautettakin lukijoilta tuli; ei suoraan blogiin kommenteina, mutta kentällä ihmisten kanssa jutellessa kuulin, että Paavo koettiin kiinnostavana. Se oli avannut omalla esimerkillään tarinallistamisen prosessia mukavasti. Tämä oli ehkä se hienoin palaute! Paavon kautta oli onnistuttu tuomaan tarinallistamista lähemmäs yrittäjien omaa arkeaa. Hahmossa oli ollut jotain tunnistettavaa, jotain mihin samaistua. Vaikka toki Paavo aika tavalla karikatyyri olikin!
Blogi keräsi myös uusia lukijoita, kun jaoimme Hannan kanssa molemmat blogien linkkejä eteenpäin. Toisaalta olisin ehkä odottanut,että Paavo olisi kiinnostanut enemmänkin, mutta omassa kohderyhmässäni matkailuyrittäjien kohdalla usein syynä on yrittäjien kiireisyys. Kädet ovat kentällä savessa, eikä somessa seikkailuun jää välttämättä aikaa.
Tarinakoneen asiakkaille Hannan kirjoitukset avasivat nimenomaan sosiaalisen median merkitystä tarinallistamisessa. Tarinallistamisessa sosiaalinen media on vain yksi kanava. Kokeilu todisti myös sen, että kahden yrityksen välinen yhteinen blogikirjoittaminen on mahdollista. Varmasti asiakasryhmämme löysivät toisiaan näiden kirjoitusten kautta. Osa Zenton asiakkaista tutustui Tarinakoneen palveluihin ja Tarinakoneen asiakkaat Zentoon.

Zento

Hanna pyrki omilla artikkeleillaan antamaan sosiaalisessa mediassa aloittavalle PK-yrittäjälle käytännön eväitä, niinkuin hänen bloggaustapoihinsa kuuluu. Käytännön toimintavinkit Paavolle ja muille pienyrittäjille ovat tähän mennessä poikineet ainakin yhden tarjouspyynnön valmennuksesta ja kannattaa muistaa, että blogausten vaikutuksella on pitkä häntä.


Kuvankaappaus 2014-2-27 kello 9.35.14
Zenton blogissa käytetään monesti oikeidenkin asiakkaiden kysymyksiä ja huomioita aiheina. Esimerkiksi Carmelan kysymys Instagramin käytöstä prosessoitui blogiksi. Hanna käytti kuvitteellista Paavoa samaan tapaan ja jatkossa lukijapersoonia voi hyvin käyttää enemmänkin.
Mitä tulee kahden yritysblogin väliseen kirjoitus- ja sarjakokeiluun, se poiki Zenton sivulle maltillisesti liikennettä. Ristiinmarkkinointia tälläisessä yhteistyössä kannattaa tehdä hyvin strategisesti ja miettiä tarkkaan mm. sosiaalisessa mediassa jaettujen linkkien porrastamisia ja toistoja. Tarinakoneen sivulta Zenton sivulle ohjautuneesta liikenteestä puolet oli täysin uusia kävijöitä, joten uutta yleisöä ainakin tavoitettiin. Annen vierasbloggaukseen lukijat keskittyivät ilahduttavan tarkasti, sillä sitä luetaan keskimääräistä kauemmin kuin muita Zentossa julkaistuja blogauksia.
 

Mitä Paavolle tapahtuu?

Kuten kuvitella saattaa, Paavon maatilamatkailun markkinointityöt tuskin pääsevät ikinä päätökseensä. Sekä tarinointi että sosiaalinen media ovat jatkuvia työsarkoja, jotka vaativat kestävyyttä, mukautumiskykyä ja tukea.
Voi olla, että Paavon mahdollisiin ongelmiin viitataan vielä artikkeleissamme, mutta todellisuudessa haluamme keskittyä sinun kaipaamaasi apuun. Ota siis yhteyttä Anneen tai Hannaan, tai jopa meihin molempiin!
Tämä teksti julkaistaan sekä Tarinakoneen että Zenton blogeissa.

Takaisin
© 2024 Tarinakone
webDesign: Mekanismi »