Julkaistu 16.09.2013

Yrityksen toiminnan kokonaisvaltainen elämyksellistäminen, inhimillistäminen ja merkityksellistäminen tarinallistamisen avulla – niin, että asiakkaan palvelukokemus muotoutuu tarinaksi – on suurelta osin vasta tulevaisuutta. Näin on edelleen myös matkailun puolella. Emme ole vielä osanneet hyödyntää draamallisen tarinankerronnan keinoja liiketoiminnassa riittävästi –  tässä me Tarinakoneessa olemme avuksi.
Nyt on aika ottaa hyöty irti tarinan – ja erityisesti palvelukokemusta koskevan tarinallistamisen – voimasta! Tarinan voiman hyödyntämistä sivuttiin Content Strategy Forum -seminaarissa, johon osallistuin viime viikon lopulla. Sisältöstrategioista puhuttaessa keskitytään vielä vahvasti nettiin ja sen eri kanaviin. Tarinalähtöisessä  palvelumuotoilussa asiakkaan palvelukokemusta havainnoidaan kokonaisuutena ja keskitytään luomaan palvelupolku tarinaksi, joka alkaa markkinoinnista ja lunastetaan kokemuksena paikan päällä. Palvelupolkua suunnitellaan tarinalähtöisesti kuin elokuvan tai näytelmän tarinaa.

Myös pienillä viesteillä ja kuvilla voi tukea myyntiä. Tässä esimerkki Tampereen Tammelassa sijaitsevalta Vintage-kirppikseltä.

Myös pienillä viesteillä ja kuvilla voi tukea myyntiä. Tässä esimerkki Tampereen Tammelassa sijaitsevalta Vintage-kirppikseltä.


Tarina ei ole täytekakun kermavaahtohöttöä, vaan tarina rakennetaan tukemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita; mitä, kenelle ja miten. Tarina on vahvasti arvolähtöinen ja ennen kaikkea se tukee yrityksen tuloksen tekemistä. Tärkeää on myös huomata, että tarina ja sisältö eivät ole synonyymejä. Tarinalla on oma muotonsa. Myös loppuviikon seminaarissa huomasin, että ”tarina” -sanaa käytetään monesti sisällöistä, vaikka kyseessä ei vielä olisikaan juonellinen tarina, jossa on selkeä toimija ja rakenteena alku, keskikohta ja loppu.
Mielestäni hyvässä tarinassa on aina sekä faktaa että fiktiota. Fiktio dramatisoi ja herättää tarinan henkiin. Fiktiivisiä elementtejä sisältävä tarina välittää arvolähtöisen viestin tunteisiin vetoavalla ja kokemuksellisella tavalla.
Tarinallisuutta voi toki olla monenlaista. Mutta välillä käsitteet aiheuttavat hämmennystä, mutta ehkä niihin ei tulisi jäädä kiinni. Jokainen havainnoi tarinaa ja tarinallisuutta oman tekemisen näkökulmasta. Tärkeämpää kuin käsitteet on se, mitä hyötyä ja arvoa voimme tarinan avulla liiketoiminnallemme tuottaa!

Miksi tarinallistaa?

Tarina on tuotteistamisen punainen lanka. Tarinakoneen sivuilla on jo useamman vuoden ajan ollut listaus tarinallistamisen hyödyistä. Käy tutustumassa!
Myynnissä tarinaa voidaan käyttää introna – ikään kuin alkusysäyksenä, jolla saadaan asiakas kiinnostumaan aiheesta. Tarinan avulla murretaan jää. Tarinan avulla asiakas tunnistaa palvelun omakseen ja tekee ostopäätöksen. Tarina rakennetaan välineeksi, jolla yritys rakentaa menestystä. Paikan päällä tapahtuvassa palvelussa tarinallinen juoni rakennetaan tukemaan lisämyyntiä.
Tarina on aina osa yritystä; yrityksen tarina rakennetaan aina liiketoimintalähtöisesti ja arvolähtöisesti. Tarinalla tuodaan esiin yrityksen syvin olemus. Arvojen tulee olla aitoja, jotta ne kestävät asiakkaiden kohtaamisen ja myös lähemmän tarkastelun. Tarina kumpuaa syvyydestä; se ei ole pintaa, ei kermavaahtoa ja nonparelleja.

Takaisin
© 2024 Tarinakone
webDesign: Mekanismi »