Julkaistu 28.08.2015

TarinaIDENTITEETTI_A4_5-1Tarinallistaminen on avuksi niin yrityksille, yrittäjille kuin työnhakijoillekin.
Haluan omalta osaltani olla mukana auttamassa myös työnhakijoita ja aloittavia yrittäjiä. Tarinalla konkretisoit osaamisesi niin, että erotut harmaiden samistelijoiden joukosta. Persoonaa ja tunnetta peliin siis!
Syksyn aikana on mahdollista osallistua oman osaamisen tarinallistaminen koulutuksiin Tampereella tai Helsingissä.
Koulutukset ovat työpajoja, joissa pääset työstämään omaa tarinaasi ja sen visualisointia.
Olen nähnyt miten tärkeää varsinkin yrittäjyydessä on fokusoituminen, oman osaamisen löytäminen sekä siihen pitkäjännitteisesti keskittyminen. Suunnan löytäminen vaatii kuitenkin oman itsensä  tuntemista ja tämän lisäksi myös uusien osaamistarpeiden havainnointia, millaisia tarpeita liiketoiminnan kentällä on juuri nyt syntymässä?  Millaisessa muodossa osaaminen tulisi tarjoilla, että se vastaisi tarpeisiin? Missä minä voisin palvella parhaiten?
Miten viestin osaamisestani selkeällä mutta samaan aikaan erottuvalla ja persoonallisella tavalla?
Eräs opettaja totesi minulle kerran työpajan jälkeen: ”Kiva, että joku puhuu noin rehellisesti myös mokista, ja kantapään kautta oppimisista. Se on harvinaista.”
Pyrin jakamaan oma kokemuksiani ja käytännön kautta opittua. Olen onnellinen, jos siitä on hyötyä.
Työpajojen sisällöt lyhyesti:
Tarinatyöpaja 1. Oman osaamisen tarinallistaminen 
Tarinallistamisen avulla kiteytetään oma osaaminen, tunnistetaan omia vahvuuksia sekä viestitään osaamisesta mielenkiintoisella tavalla. Tarinan avulla tuodaan esiin oman oppimisen polkua sekä siihen liittyviä syy-seuraus-suhteita. Työpajassa jokainen työstää omaa tarinaa Tarinakoneen Stooripuu-mallin avulla. Stooripuu on keino tuoda omaa osaamista myös itselle näkyväksi sekä tunnistaa yksityiskohtia ja oman osaamisen havainnollistamisen keinoja. Aloittaville yrittäjille prosessi on hyvä keino selkeyttää omaa fokusta. Tarinan kautta löytyy keinoja paitsi markkinoida myös tuotteistaa omia tuotteita ja palveluita muotoon, jossa asiakkaan on sekä hauskempi että helpompi ostaa.
Tarinatyöpaja 2. Oman tarinan visualisointi
Toisella kerralla keskitytään tarinan visualisoitiin. Lehdistä kuvia leikkaamalla: omaa tarinaa visualisoimalla luomme tunnelmakartan, joka toimii oman tarinamme kuvakäsikirjoituksena ja punaisena lankana. Työpaja sisältää luennon oman tarinan visualisoinnista eli tarinan kertomisesta visuaalisen kerronnan avulla esimerkiksi portfoliossa, videolla tai omilla kotisivuilla. Lisäksi työpajaosuus, jossa  työstetään oman tarinan visualisointia stooripuun ympärille kuvien avulla. Harjoitellaan oman tarinan kertomista visuaalisen stooripuun avulla lopuksi pareittain.
Ilmoittaudu mukaan!
Otavan Opiston Osuukunta, Helsinki. 10.11.2015 ja 11.11.2015 klo 16.15 – 20.00 Hinta yht. 175€/osallistuja. 
Tampereen kesäyliopisto, Tampere. 28.ja 29.9.2015 klo 12:30-16:00. 
Yritysten johdosta tai markkinoinnista vastaaville  suunnatut koulutuspäivät Tampereella.
 
Yrittämisen tärkeimmät asiat olen kiteyttänyt näin:
Yruttajan oma puu_Tarinakone 2015
VISIO
Kipinä ja kompassi: iso kuva ja suunta.  Mitä, miksi ja miten? Ketä palvelen? Miksi palvelen? Miten palvelen?
TOIMINTA
Olen tekijä. Ryhdyn toimiin heti, joskus vähän liiankin suinpäin. Mutta ilman toimintaa ei kerta kaikkiaan synny tulosta! Siis yrittäjän täytyy edetä sanoista tekoihin.
 
VERKOSTO
Verkosto on kuin yrittäjän elämän vesi, varsinkin yksityisyrittäjän. Verkosto on voimani. Yrittäjä, ihmisten ilmoille siis!
FOCUS
Ehkä se tärkein, mutta myös vaikein asia yrittämisessä:  oikeita asioita oikeaan aikaan!
PERUSASIAT KUNNOSSA
Maan taso on tukeva kivijalka: elämän perusasiat kunnossa. Läheiset ihmissuhteet, perhe ja ystävät, lemmikit ja oma hyvinvointi, fyysinen kunto ja mielen tasapaino.
YDINASIAT
Puun ydin on  oman yrittämisen merkitys eli rakkaus tekemiseen, omaan työhön. Työn ilo. Samaan aikaan ydinasiana on myös taloudellinen tulos; yrittämisessä ei ole järkeä ilman euroja ja tuloksen syntymistä. Tulosta  tuotetaan asiakkaille ja sitä kautta myös omalle yritykselle.
TASAPAINO
Kun nämä kaikki asiat ovat tasapainossa, syntyy yrittäjän oma kiipeilypuu, jossa on sekä iloa että menestystä!

Takaisin
© 2024 Tarinakone
webDesign: Mekanismi »