Julkaistu 21.08.2012

Monet palveluyritykset tuotteistavat palveluitaan. Tuotteistamisen avulla palvelusta saadaan kilpailukykyinen ja kaupankäynti helpottuu, kun on tarjota valmis paketti.
Tuotteistamisesta kirjan kirjoittaneen tuotteistaja Jari Parantaisen mukaan hyvä tuotteistaminen tähtää neljän tavoitteen toteutumiseen:
1. Palvelu on helpompi ostaa
2. Palvelu on ominaisuuksiltaan kilpailijoihin nähden ylivoimainen
3. Palvelu on tehokkaammin myytävissä ja markkinoitavissa
4. Palvelu on helpommin monistettavissa.
Miten tarinallistaminen voi auttaa?
Tuotteistamiseen oman lisänsä tuo tarinallistaminen, joka helpottaa erottuvien ja yrityksen itsensä näköisten palveluiden suunnittelua.  Tarinallistamalla palveluista tehdään elämyksiä. Jos tuotteistaminen on kokonaisuuden hallintaa, on tarinallistaminen puolestaan sisältölähtöisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Tarinaa ei toteuteta räiskien, vaan harkitusti suunnitelmaa toteuttaen. Tarina on ikään kuin metafora sille, mikä on yrityksen tarjoaman palvelun ydin.
Tarinallistamisen avulla voidaan luoda kokonaisuuksia – esimerkiksi tuote- tai palvelusarjoja, joissa on yrityksen tarinan erilaisia variaatioita. Yrityksen palvelut tuotteistetaan niin, että ne tukevat yrityksen tarinaa. Tätä voidaan tehdä kevyesti tai hyvin huolellisesti; jopa niin, että  tarina elää vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Tarina antaa palveluille kehyksen ja inhimillistää ja tuottaa merkityksiä, jotka sekä yksinkertaistavat että selkeyttävät.
Esimerkiksi Nuuksion Taian yrittäjä Satu Selvinen tuotteistaa omia palveluitaan Tarinakoneen tuottaman tarinaidentiteetin pohjalta. Kaikki yrityksen palvelut ja tuotteet tukevat tarinaa. Satu kertoo prosessista:
Useissa valinnoissa pyritään seuraamaan tarinaidentiteetin viitoittamaa tietä. Ruokalistalta löytyy Katajattaren ateria, joka koostuu kasviksista, luonnonyrteistä, sienistä ja marjoista. Tarinallistetussa illallisessa ruokailun ymäpärille on rakennettu tarina Katajanhaltijan metsäretkestä. Ruoka maustetaan tietenkin katajanmarjoilla ja tarjoilussa käytetään katajaisia astioita. 
Tarinaidentiteetti antaa raamit palveluille ja sen avulla on mahdollista tarjota kokonaisvaltainen elämys. Erityisesti matkailualalla tarinallistamalla voi lisätä houkuttelevuutta.”

Kuva: Nuuksion Taika

Tuotteistamisen lisäksi tarinallistaminen helpottaa myös myyntiprosessia ja markkinoinnin suunnittelua. Myös itselläni löytyy esimerkkejä siitä, miten Tarinakoneen tekemä tarinaidentiteetti on tukenut asiakasyrityksen yhteistyötä mainostoimiston kanssa; mainostoimisto voi suunnitella yrityksen markkinointiviestinnän tukemaan luomaani tarinaidentiteettiä. Kohderyhmän asiakkaat löytävät palvelun helpommin, kun sillä on tarina, joka puhuttelee juuri heitä.
Tarinallistamisen keinot tuotteistamisessa
Omassa toiminnassani tarinalähtöiseen suunnitteluun liittyvät tarinaidentiteetti ja palveluiden tarinakäsikirjoitukset. Molemmat tukevat yrityksen palveluiden tuotteistamista.
Matkailuyritykselle laadittu tarinaidentiteetin käsikirja tukee valintojen tekemistä jatkossa. Tarinaidentiteetti toimii siis tuotteistamisen prosessin punaisena lankana!
Tarinakäsikirjoitukset puolestaan ovat tarkkoja suunnitelmia tarinan kulusta palvelussa. Myös palveluiden räätälöinti ja uusien versioiden totetuttaminen helpottuu palvelukäsikirjoitusten olemassaolon myötä!
Tunne mukaan!
Tarinaa – ja siten elämystä – ei rakenneta hetkessä. Se vaatii pitkäjänteistä työtä ja aikaa. Kun otat tuotteistamiseen avuksi tarinallistamisen, saat asiakastasi kiehtovan palvelukokonaisuuden, joka tukee yrityksesi tarinaidentiteettiä.  Tarinallisettu palvelu jättää tunnejäljen, joka on hyvän asiakaskokemuksen edellytys.
Tarinallistamiseen liittyy aina myös eräs ei ehkä niin tuotteistamiseen liitettävä asia – nimittäin tunne. Asiakkaat voi “koukuttaa” tarinalla, jossa on tunnetta, aitoutta ja lämpöä. Tämä ei ole aina se helpoin juttu, sillä tunnetta ei voi feikata!  Itse uskon, että vain aidot yritykset pärjäävät tulevaisuudessa – asiakkaat ovat fiksuja. Ainoastaan ne yritykset, jotka todella täyttävät asiakkaille tehdyt lupaukset, pärjäävät.

Takaisin
© 2024 Tarinakone
webDesign: Mekanismi »