Julkaistu 14.06.2013

Eilen kyselin Facebookissa ja Twitterissä, mikä olisi hyvä aihe seuraavan bloggaukseni kohteeksi. Lukkarilan Anne heitti Twitterin puolella idean matkailumyyteistä. Päätin tarttua tuohon syöttiin ja pohtia, mitä ovat ne myytit, joita voisimme erityisesti hyödyntää matkailupalveluiden tarinallistamisessa.
Matkailumyyteillä voidaan tarkoittaa myös matkailukokemukseen liittyviä uskomuksia, mutta itse keskityn nyt matkailupalveluiden tarinallistamiseen, eli siihen miten myytit voivat olla avuksi asiakkaan kokemuksen elämyksellistämisessä.
Mikä ihmeen myytti? 
On lähdettävä liikkeelle määrittelystä; siis mikä ihmeen myytti? Käytämme myytti-sanaa melko huolettomasti, mutta myytin varsinainen määritteleminen voi olla aika haastavaa.
Myytin virallinen määritelmä kuuluu:
tarina tai uskomus, joka selittää asioita, joista ei ole ensikäden tietoa tai joiden paikkansapitävyyttä ei voida todistaa
Myytti on uskomus. Myytti pyrkii määrittelemään todellisuutta ja selittämään maailmaa vertauskuvallisen kertomuksen kautta. Myytti on usein jonkinlainen syntytarina. Se vastaa kysymykseen ”Miksi maailma on tällainen kuin se on”? Myytteja on erilaisia ja niitä syntyy koko ajan myös uusia.
Miten sitten voimme hyödyntää myyttejä matkailuelämysten tarinallistamisessa?
Luomiskertomukset
Kun luomme yrityksellemme omaa tarinaidentiteettiä – ja pohdimme yrityksemme syntytarinaa – voimme pohtia tuota ikään kuin myyttinä, luomiskertomuksena. Näin saamme tarinaan syvyyttä.
Myytti on salaperäinen, voimakas ja syntymistä vertauskuvien kautta selittävä. Kun kyseessä on matkailuyritys ja tavoitteena elämykset, on myytin antama lisähohde ja dramatisointi ihan paikallaan. Luomiskertomukseen voi ottaa mukaan myös erilaisia luonnon voimia ja fantasian elementtejä.
Jumalten synty ei ehkä suoraan liity matkailutoimintaan, mutta erilaisia fantasiaolentoja voi kuitenkin syntyä ja heillä voi olla oma roolinsa yrityksen toiminnassa. Näiden kantavien voimien syntymän kuvaaminen myyttien kautta voi olla osa yrityksesi tarinaa.
Luonto ja luonnonilmiöt
Luonto on tärkeä osa lähes kaikkien matkailuyritysten toimintaa. Tarinallistamisessa otammekin huomioon vahvasti sen ympäristön ja maiseman, jossa yritys toimii. Tarinaidentiteetti kiteyttää itseensä nämä luontoon liittyvät elementit.  Erilaisia matkailuyrityksen ympäristössä tapahtuvia luonnonilmiöitä ja luonnossa tapahtuvia muutoksia voikin hyödyntää myyttisen tarinan tuottamisessa. Luonnon ilmiöille voi antaa uusia merkityksiä ja ne voivat toimia vertauskuvana esimerkiksi yrityksen arvoille. Itse olen hyödyntänyt tarinallistamisessa ainakin revontulia uuden hahmon syntytarinassa (Hullu Poro) ja lakeutta maisemana (Visit Lakeus) ikään kuin hahmona ja sitä kautta taiteilijoiden inspiroijana.
Matkailuyritysten toiminnassa Suomessa voisimme hyödyntää vuodenaikojen vaihtelua myyttisen tarinan lähtökohtana paljon enemmän. Meidän neljä vuodenaikaamme ovat kuin neljä elementtiä: maa, vesi, tuli ja ilma.
Myös luonnossa esiintyvät kohteet kannattaa huomioida pohdittaessa tarinaidentiteetin elementtejä. Löytyykö matkailuyrityksen alueelta erityinen puu? Kanto? Kummallinen siirtolohkare? Metsälampi? Tai erityisen paljon jotain tiettyä kasvia? Esimerkiksi Nuuksion Taian kohdalla yrityksen ympäristössä löytyi paljon katajaa, jota hyödynnettiin yrityksen syntytarinassa. Katajan pohjalta suunniteltiin yritykselle oma hahmo Katajanhaltija.

Nuuksion Taika hyödyntää katajaa kasvina eri tavoin yrityksen toiminnassa, esimerkiksi ruokien koristelussa.

Nuuksion Taika hyödyntää katajaa kasvina eri tavoin yrityksen toiminnassa, esimerkiksi ruokien koristelussa.


Muodonmuutokset
Erilaiset muodonmuutostarinat ovat myyttien perusaineistoa. Tämä sopii meille matkailun parissa oikein hyvin, sillä elämysten lisäksi pyrimme tarjoamaan asiakkaille myös muutoskokemuksia. Näin erilaiset muutostarinat – esimerkiksi eläimen muuttuminen toiseksi tai ihmisen muuttuminen eläimeksi – ovat hyviä lähtökohtia myyttiselle tarinalle. Muodonmuutoksen sisältävä tarina voi omalta osaltaan tukea sitä, että myös asiakkaan sisimmässä tapahtuu muutos. Muutos voi olla myös pieni, esimerkiksi oppi, idea tai uusi oivallus.
Bloggaan myyteistä vielä hiukan lisää ensi viikolla. Silloin tarkastelen vielä historiallisia tapahtumia, sankareita sekä hirviöitä myyttisen tarinan lähtökohtana.
Tuliko mieleen muita ideoita tai kysymyksiä myyteistä, joihin toivoisit että vastaisin ensi viikolla?

Takaisin
© 2024 Tarinakone
webDesign: Mekanismi »