Julkaistu 08.12.2010

Tarinallistaminen on inhimillistämistä ja merkityksellistämistä. 

 
Kun elokuvan käsikirjoitus on valmis, tuotetaan audiovisuaalinen teos eli elokuva kertomaan  tarina. Elokuvan tekemiseen tarvitaan kuvauspaikat, lavasteet, näyttelijät, puvustus, rekvisiitta jne. Itse koen, että tuotteiden ja palveluiden tarinallistaminen on ikään kuin tämän asian tekemistä toisin päin. Lavasteet ovat jo olemassa, mutta tarina puitteiden ympäriltä saattaa puuttua.

Tarinallistamalla luodaan yrityksen brändiä tukeva maailma tuotteiden ja palveluiden ympärille. Mikä on se ”elokuva”, johon nämä palvelut ja tuotteet kuuluvat? Tuon ”elokuvan” tarina löydetään hiukan samalla tavalla kuin kuvanveistäjä muokkaa veistoksensa esiin materiaalin sisältä.

Tarinallistaja ei taio tarinaa tyhjästä. Hän auttaa yrittäjää kokoamaan jo olemassaolevat ainekset aidoksi tarinaksi ja löytämään oikeat kerronnan keinot juuri hänen yrityksensä tarinan kertomiseen. Tarinallistamalla sisältö tuodaan pintaan nähtäväksi ja koettavaksi. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa esimerkiksi matkailuyrityksen rakennusten historian kertomista kuvien avulla.

Yrityksen tarinaa kerrotaan, kuten elokuvaakin, monenlaisilla kerronnan keinoilla: valoilla, äänillä, visuaalisilla elementeillä, myymälän sisustuksella (lavastuksella), työntekijöiden asuilla (näyttelijöiden puvustuksella), tuoksuilla, toimimalla sosiaalisessa mediassa jne.
Tästä Pine&Gilmore käyttävät termiä staging eli lavastaminen tai näyttämön luominen. Juuri tästä on kyse.

Kun yrityksen oma tarina on löydetty, voidaan tuottaa tarinallistettuja elämyspalveluita. Näin yrityksen tarina jalkautuu palveluihin ja tuotteisiin. Tarinalla tehdään palveluun juoni, luodaan syy-seuraus-suhteita. Tarina tuo palveluun tunteen ja merkityksen tason.

Takaisin
© 2024 Tarinakone
webDesign: Mekanismi »