Julkaistu 03.04.2012

Viime blogikirjoituksessani toin esiin sen, että palveluiden tarinallistaja on ammattina vielä uusi tuttavuus. Päätinkin kirjoittaa tänne blogiin tekstin myös Tarinakoneen tarjoamista tarinallistamisen palveluista.
Toivottavasti tämä kirjoitus on avuksi Tarinakoneen palveluista kiinnostuneille, jotka pohtivat tarinallistamisen palveluiden ostamista ja niistä saatavia hyötyjä.

Joskus porukasta erottuminen on hankalaa. Oma tarina tuntuu olevan kateissa. 

Tarinakoneen palvelut
Millaisia palveluita Tarinakoneesta sitten voi ostaa? Missä Tarinakone voi olla matkailuyrittäjälle avuksi?
Tarinakoneen palveluita ovat matkailuyrityksille ja esimerkiksi näyttelyprojekteille laadittavat tarinaidentiteetin käsikirjat sekä elämyspalveluiden tarinakäsikirjoitukset. Toteutan myös tarinallistamiseen liittyvää koulutusta; sekä luentoja että tarinatyöpajoja.
Mutta tässä bloggauksessa keskityn koulutusten sijaan Tarinakoneen varsinaisiin palveluihin – tarinaidentiteetin käsikirjaan sekä palveluiden tarinakäsikirjoituksiin.
Tarinaidentiteetin käsikirja
Tarinaidentiteetti on yrityksen palveluiden tarinallistamisen kivijalka.  Se on sukua brändi-käsikirjalle tai sisältöstrategialle – mutta koska kyse on tarinaidentiteetistä, se on sisällöltään ja lähtökohdiltaan suunniteltu tukemaan erityisesti elämyspalveluita tuottavan yrityksen palveluiden kokonaisvaltaista tarinallistamista.
Tarinaidentiteetin käsikirjan rakennetta luodessa olen pitänyt mielessäni elokuvasta suunnitteluvaiheessa, rahoituksen hakemista varten, tehtävää myyntikansiota. Myyntikansiosta löytyy myös visuaalisesti esitettynä tulevan elokuvan tarinan tyyli ja lähtökohdat.
Tarinakoneen yrityksille laatimassa tarinaidentiteetin käsikirjassa on aina mukana yritykselle laadittu Stooripuu, josta löytyvät yrityksen tarinaelementit.  Näiden pohjalta määritellään yrityksen ydinviesti.
Lisäksi tarinaidentiteetin käsikirjaan kirjoitetaan yrityksen syntytarina (tai ydintarina), tärkeimmät hahmot, mahdollisesti ajankuva, tärkeimmät teemat ja lähtökohdat sille, miten tarina tulee asiakkaan koettavaksi palvelukokemuksessa. Nämä lähtökohdat koskevat sekä yrityksen toimintaympäristöä,  oheistuotteita, ruokapalveluita, elämyspalveluita sekä markkinointia.

Oman tarinaidentiteetin voi löytää vaikkapa tarinakumppanin kanssa.

Tarinaidentiteetin käsikirjoja on laajuudeltaan erilaisia; yleensä käsikirja 5-10 sivun mittainen. Joskus myös ns. kevyempi ja hinnaltaan edullisempi tarinaidentiteetin tunnistamiseen liittyvä työ on riittävä apu. Monesti tuntuu, että jo ensimmäinen yhteisen istunnon aikana löytyvät tärkeimmät punaisen langan pätkät, joista lähtee syntymään yrityksen oma erityinen tarinaidentiteetti.
Tarinaidentiteetin tunnistamisesta on hyötyä niin uusille kuin jo pitkään toimineillekin yritykselle, jotka haluavat lähteä vahvistamaan oman yrityksensä palveluiden elämyksellisyyttä tarinallistamisen avulla.
Tarinaidentiteetteihin liittyviä asiakastarinoita löydät täältä.
Elämyspalveluiden tarinakäsikirjoitukset
Käytän sanaa tarinakäsikirjoitukset, koska olen huomannut, että palveluiden kohdalla puhutaan usein käsikirjoituksesta, vaikka se ei vielä pitäisikään sisällään tarinallista tasoa. Käsikirjoitus voi olla palvelun toteutusta varten tehty vaihe vaiheelta etenevä suunnitelma.
Tarinakoneen toteuttama palvelun tarinakäsikirjoitus sisältää myös tarinallisen tason eli palveluun rakennetun tarinallisen  juonen.  Joskus käsikirjoitus voi olla myös enemmän ikään kuin palvelun tarinakonsepti, jolloin kyseessä on löyhempi tarinallinen rakenne.
Palvelun tarinakäsikirjoituksen laatimisessa Tarinakone voi olla avuksi sekä täysin uuden tarinallisen palvelun luomisessa että jo olemassa olevan palvelun kehittämisessä. Jo olemassa olevaan palveluun voidaan käsikirjoittaa vahvempi tarinallinen taso, joka tukee yrityksen omaa tarinaa.
Palveluiden tarinallistaminen ei ole sitä, että hieno tarinallistaja jostain ulkopuolelta tulee kertomaan yritykselle mikä yrityksen tarina on. Aivan päinvastoin; tarinallistaja on kumppani – aivan kuten kätilö, joka auttaa jo olemassa olevan lapsen maailmaan. Tarinallistajan avulla yrityksen palvelusta löydetään tarinan kannalta tärkeät elementit ja käsikirjoitetaan palvelu tarinaksi.
Tarinakäsikirjoitus pitää sisällään asiakkaan palvelupolun alusta loppuun. Käsikirjoituksesta selviää tarkka suunnitelma siitä, miten palvelu etenee ja miten tarina toteutuu palvelun eri vaiheissa.
Palvelun käsikirjoitukseen kuuluu yleensä myös suunnitelma siitä, mitä palvelun toteuttamiseen tarvitaan; lavastus, rekvisiitta, työntekijöiden puvustus, ruoka, musiikki jne.
Vaikka Tarinakone onkin tarinallistamiseen eli sisältösuunnitteluun keskittynyt toimisto, pyrimme aina auttamaan asiakkaita myös siinä, että palvelu olisi helppo viedä käsikirjoituksesta käytäntöön. Tässä avuksi on luonnollisesti oma taustani tuottajana. Tarinakoneelta löytyy hyvät verkostot erilaisiin toteuttajiin, jotka pystyvät auttamaan eteenpäin palvelun toteuttamisessa.
Käsikirjoituksia on hintaluokaltaan kolme erilaista. Pieni tarinakäsis, keskikoko ja iso tarinakäsisprojekti. Ensimmäisessä palaverissa arvioimme yhdessä, minkä hintaluokan projektista on kyse. Tähän vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi tiedonhakuun käytettävän ajan määrä; vaikkapa historialliset aineistot vaativat huolellista perehtymistä. Tarinakone käsikirjoittaa tarvittaessa myös erilaisia pienempiä tarinaprojekteja yrityksen eri tarpeisiin.

Tarinaksi tehty elämyspalvelu on punainen. Se erottuu ja saa aikaan tunteita!

Tarinakone on tarinakumppani!
Tarinakumppani-sana kuvaa mielestäni hyvin Tarinakoneen toiminnan punaista lankaa. Haluamme olla innostaja, ammattitaito ja tuki tarinallistamiseen liittyvissä asioissa!
Tarinallistaminen on kannattavaa ja haluamme juhlia asiakkaidemme menestystarinoita; ja sitä että yhä useamman yrityksen asiakkaat pääsevät nauttimaan tarinallisista elämyspalveluista!
Tarjoan Tarinakoneen asiakkaille ilmaista konsultointia ja oppaan myös siitä syystä, että tarjoamani palvelu on uusi ja vie hetken ymmärtää mistä oikeastaan on kyse. Ilmaisen oppaan voit ladata tästä.

Takaisin
© 2024 Tarinakone
webDesign: Mekanismi »