Julkaistu 20.03.2012

Törmään melko usein tilanteisiin, joissa ihmetellään, että mitä oikeastaan teen työkseni. Eikä tuo ihmettely mikään ihme olekaan. Kyseessä kun on uusi ammatti.
Ammattinimike ”palveluiden tarinallistaja” ei välttämättä kerro tarpeeksi, eikä työni sisältö ole aina niin itsestäänselvyys. Omalta osaltani toivon, että olen avaamassa kenttää meille käsikirjoittajille ja tarinankertojille myös palveluliiketoiminnan kentällä.  Uskon, että meitä tarinankertojia  ja erityisesti draamallisen tarinankerronnan taitajia tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän.
Siksi haluankin vähän valottaa, mitä tarinallistaja oikeasti työkseen tekee. Mikä on tarinallistaja? Ja mitä tarkoitetaan palveluiden tarinallistamisella?
Eräänlainen käsikirjoittaja
Tarinallistaja ei ole niinkään julkaistavan tekstin tekijä. Toki työssäni olen tällaistakin tekstiä tuottanut, mutta esimerkiksi markkinointitekstien tekeminen ei ole työni pääsisältö.
Tarinakone ei keskity yritysten markkinointiviestinnän suunnitteluun vaan kehittämään yrityksen palveluita tarinallistamalla yrityksen toimintaa kokonaisvaltaisesti.  Tarinallistamalla tuotetaan parempia ja erottuvampia palveluita; inhimillisyyttä ja merkityksiä.
Työni tarinallistajana vertautuu enemmänkin käsikirjoittajaan.
Samalla tavoin kuin elokuvakäsikirjoittaja käsikirjoittaa elokuvia, tarinallistaja käsikirjoittaa yritykselle tarinallisia palveluita. Yritykselle laadittavista tarinaidentiteetin käsikirjoista ja  palvelujen tarinakäsikirjoituksista hyötyvät elämyksellisiä palveluita tuottavat yritykset. Rakenne on yksinkertaisimmillaan sama kuin elokuvissa; palvelun suunnitelmaan on kirjoitettu sisään juoni, tarinallinen rakenne ja muut draamallisen tarinakerronnan elementit. Englanniksi olen käyttänyt työstäni termiä story based service design ja ammatistani termiä Story Designer.
Viime aikoina olen kuullut käytettävän myös termiä yritysdramaturgia. Yritysdramaturgia viittaa enemmän erityisesti dramaturgisen rakenteen hyödyntämiseen, tähän ei välttämättä vielä sisälly tarinallisuutta.
Tarinallistamisen avulla tehdään jokin olemassa oleva asia tarinaksi. Verbi ”tarinallistaa” kuvaa tätä mielestäni hyvin. Palveluiden tarinallistajana teen yrityksen palveluun tarinallisen tason eli teen palvelun tarinaksi. Näin palveluun syntyy tarinallinen juoni. Tarinallistaminen on siis tarinalähtöistä palvelumuotoilua.

”Syö ja Sauno 2 – tarinat tuotteistamisessa” -seminaarin tarinatyöpajassa hahmoteltiin tarinaomenoita. Kuva: Suvi Ahonen/Maalla -tiedotushanke
Palveluiden tarinallistaja on tarinankerronnan ammattilainen, joka suunnittelee ja käsikirjoittaa palveluita tarinalähtöisesti.
Myös Joseph Pine ja James Gilmore puhuvat tästä kirjassaan ”Experience Economy”.  Heidän viestinsä: ”work is theatre and every business is a stage” on ollut eräänlainen punainen lanka omassa toiminnassani. Palveluiden tarinallistaja havainnoi asioita tarinan rakentamisen kautta. Matkailuyrityksen toimintaympäristö on ikään kuin näyttämö, jolle käsikirjoitetaan tarinallistettuja palveluita.
Palveluiden tarinallistajana keskityn auttamaan yrityksiä vaikuttamaan siihen tärkeimpään eli asiakaskokemukseen.  Pelkät palvelut eivät enää riitä – on tarjottava kokemuksia, jotka muistetaan!
Tarinallistaja ammattinimikkeenä
Kun aloitin Tarinakoneen toiminnan, ryhdyin käyttämään palveluistani termiä ”tarinallistaminen”. Samassa yhteydessä ryhdyin kutsumaan itseäni tarinallistajaksi.
Tätä termiä on käytetty muun muassa Teknologiateollisuuden julkaisemassa Palvelumuotoilu-kirjassa, joka julkaistiin viime vuonna. Myös työministeri mainitsee tarinallistaja-ammattinimikkeen olemassaolon Työ- ja elinkeinoministeriön innovaatio-osaston luovia aloja koskevassa hankeraportissa vuonna 2011.
Tarinallistaja-ammattinimikettä ja sen haasteellisuutta on pohdittu muuallakin. Palveludesign-blogissaan Jari Koskinen pohtii palvelumuotoilun synnyttämiä uusia ammatteja, joista esimerkkinä hän mainitsee Tarinakoneen käyttämän tarinallistaja-ammattinimikkeen.

Takaisin
© 2024 Tarinakone
webDesign: Mekanismi »