Julkaistu 09.02.2015

Yksi viime vuoden isoimmista projekteistamme oli Lankava Oy:n tarinallistamisen projekti. Toteutimme Kauhavalla toimivalla Lankavalle vuoden aikana sekä tarinaidentiteetin että tarinanäyttämösuunnitelmat. Lisäksi teimme myös tarinan elävöittämiseen liittyen pienen täsmäiskun yrityksen fyysiselle tarinanäyttämölle.
Tarinallistamisen tavoitteet
Tarinallistamisen ensisijaisena tavoitteena on Lankavan erottuminen ja asiakaskokemuksella lisäarvon tuottaminen. Lisäksi halutaan lisätä elämyksellisyyttä sekä myymälässä että verkon puolella. Tavoitteena on myös käyttää tarinaa sidosaineena verkkokaupan ja fyysisen myymälän välillä ja luonnollisesti  hyödyntää tarinallisuutta myynnin edistämisen välineenä.Lankavan kotimaisen liiketoiminnan lisäksi tavoitteena on kehittää kansainvälistä kauppaa (ruotsi, muu eurooppa).
blogiin_lyylin_tauluVarsinaisen ydintarinan luomisen osalta tavoitteeena oli, että Lankavan asiakkaat entistä paremmin tiedostavat sen, miten pitkät perinteet yrityksellä on omalla alallaan, haluttiin kertoa perinteistä, arvoista, paikallisuuttakaan unohtamatta. Näiden kautta vahvistaa yrityksen jo olemassaolevaa brändiä helposti lähestyttävänä ja aidosti asiakkaitaan kohtaavana alansa edelläkävijänä.
Tarinallistamisprosessin toivottiin tuottavan uusia tuoreita ja hauskoja ideoita ei vain palvelumuotoiluun vaan myös markkinointiin. Tässä yhteydessä haluttiin nostaa esiin Lankavan merkitys myös matkailukohteena.
Lähdettiin luomaan uudenlaista modernia tapaa erottua sekä asiakkaille kokonaisvaltaista kokemusta, jossa Lankavan brändi on vahvemmin sidottu osaksi yrityksen toimintaa. Tarinallistamisen kautta halutaan tuottaa asiakkaille lisäarvoa ja näin entistä vahvemmin sitouttaa käsitöistä kiinnostuneiden asiakkaiden joukkoa osallistumaan yrityksen toimintaan.
Tarinakoneen ratkaisut tavoitteisiin
Tarinaidentiteetti loi kivijalan yrityksen tarinalähtöiselle kehittämiselle muista alansa yrityksistä erottuvaksi toimijaksi, johon asiakkaat sitoutuvat vahvasti.
Tarinanäyttämösuunnitelmat antoivat yksityiskohtaiset ja konkreettiset ohjeet sille, miten tarina herää eloon myymälässä  ja eri markkinointikanavissa. Näin saadaan kehitettyä liiketoimintaa sekä myymälässä että verkkokaupan puolella.
Lyylin työpöytä Lyylin työpöytä2
Tarinan elävöittämisen täsmäiskuna rakensimme myymälätilaan inspiraatiopisteeksi Lyylin työpöydän, jonka kautta myymälän asiakkaille avautuu paremmin yrityksen historia ja tuo tuotteita esille mielenkiintoisella tavalla.
Kirsti KarppinenToimitusjohtaja Kirsti Karppinen kertoo kokemuksiaan yhteistyöstä Tarinakoneen kanssa
Mitä hyötyä tarinaidentiteetistä ja tarinanäyttämösuunnitelmista ja siihen liittyvästä prosessista on ollut yritykselle?
Prosessi on ollut meille hyvin valaiseva.
Tarinat mahdollistavat erottautumisen kilpailijoista. Nykyiset kiireiset asiakkaat tarvitsevat elämyksiä, joista yritys muistetaan jatkossa.

Mikä yllätti tarinanäyttämösuunnitelmissa? Mikä oli erityisen hyvää ja hyödyllistä?
Yllättävää oli, että tarinat sopivat meillä niin moneen eri kanavaan. Ensimmäinen tapaamiskerta avasi oikein kunnolla silmät kuinka monenlaista toimintaa tarinat voivat tukea.
Mitä ajatuksia herätti fiktion, eli sepitteellisen tarinankerronnan hyödyntäminen eli esimerkiksi karikatyyri-hahmon luominen aidosta Lyylistä?
Aluksi ajattelin, että kaikki pitää olla totta! Fiktio oli hyvä lisä vaikka huomaa, että sitä ei oikein kaikki helposti hyväksy. Yrityksen perustajan hyödyntäminen ydintarinan Lyyli hahmossa oli hyvä idea. Lyyli nimenä jo sopii meidän alalle, koska suurin osa asiakkaistamme on naisia eli lyylejä!
Lyyli suosittelee
Mitä hyötyä odotatte/arvioitte että tarinallistamisesta tulee olemaan jatkossa, kun asioita saadaan vietyä käytäntöön?
Asiakkaille tulee hyviä mielikuvia yrityksestämme.
Miksi Lankava haluasi hyödyntää tarinallistamista? Miksi halusitte tehdä tarinaa juuri Tariankoneen kanssa?
Olimme törmänneet monissa eri yhteyksissä jo useasti yritystarinoihin. Olimme puhuneet, että meidän verkkokauppaan pitää saada tuotteiden kohtaan lisää tarinaa. Koulutustilaisuus Framilla  Seinäjoella toi Tarinakoneen juuri sopivaan aikaan tietoisuuteemme. Ja koska olimme juuri vaihtamassa yrityksen nimeä ja tekemässä yrityksellemme uutta ilmettä tuntui, että myös tämä sopii meille hyvin.
Lankavalle toteutettiin myös tarina elävöittämisen täsmäiskuna Lyylin työpöytä sekä siihen liittyvä tarina-albumi. Millä tavalla asiakkaat ovat ottaneet vastaa Lyylin työpisteen? Mikä merkitys yritykselle oli sillä, että teimme myös pienen tarinallistamisen ”täsmäiskun”?
Hyvin. Asiakkailta on tullut idea kyltistä, jossa olisi kerrottu mikä kokonaisuus on kysymyksessä. Tuo lisätään lähiaikoina. Oli hyvä kun heti projektin aluksi tuli jotain näkyvää tarinaa esille.
Auttaako tämä teitä viemään tarinallistamista käytäntöön arjessa?
 Auttaa kovasti, kun on jokin malli kuinka tarinaa voi viedä eteenpäin.
Miten Lyylin työpiste on vaikuttanut siinä esille olevien tuotteiden myyntiin?
Asiakkaat ovat saaneet työpisteeltä uusia ideoita. Jatkossa meidän tulee olla aktiivisia ja vaihtaa esillä olevia tuotteita kausittain. Tarinat jättävät asiakkaille muistijäljen, joka edistää myyntiä.
Lankava_radio ja puhelin_kuva 2015 Tarinakone
Miten koet yhteistyön Tarinakoneen kanssa sujuneen?
Kiitos hyvin! Minä vain olen ollut liian kiireinen, kun olette yrittäneet saada minulta vastauksia! Hyvä fiilis jäi yhteistyöstä.
Mitä parannettavaa Tarinakoneen tarjoamassa palvelussa? Mitä olist toivonut enemmän?
Nyt jälkikäteen ajatellen olisi varmaan ollut hyvä jos olisimme ottaneet myös yhteistyökumppanimme mukaan jo alkuvaiheessa. Sitoutuminen asiaan olisi ollut heille varmaan helpompaa, jos olisivat olleet aikaisemmin mukana.
Mikä yllätti erityisen positiivisesti yhteistyössä Tarinakoneen kanssa?
Anne sai kaivettua meiltä asioita, joita ei oltu itse aikaisemmin huomattu.
Keille suosittelisit Tarinakoneen palveluita?
Kaikille sellaisille yrityksille jotka haluavat erottautua massasta.
Lankava_kuva matonkuteet_Tarinakone 2015
Lankavan tarina on vasta alussa. Seuraamme tilannetta ja kerromme miten  tarina herää eloon ja tulokset alkavat näkyä yrityksen toiminnassa! Inspiraatiopisteen osalta toteutimme pienimuotoisen asiakaskyselyn. Kerromme kyselyn tuloksista sekä tarkemmin Lankavan projektin sisällöstä Slideshare -kanavallamme vielä helmikuun aikana.

Takaisin
© 2024 Tarinakone
webDesign: Mekanismi »