Julkaistu 21.05.2013

Kurion tekemässä tutkimuksessa kahdeksantoista kotimaan johtavaa asiantuntijaa kertoivat näkemyksensä markkinoijalle tärkeistä sosiaalisen median kehityssuunnista. Yksi esiin nostettu ilmiö oli monikanavainen eli transmediaalinen tarinankerronta.

Monikanavaiseen tarinankerrontaan voit tutustua esim. Andrea Phillipsin teoksessa.

Monikanavaiseen tarinankerrontaan voit tutustua esim. Andrea Phillipsin teoksessa.


“Monikanavainen tarinankerronta – modernia ilmiöiden synnyttämistä. Sirpaloituneessa mediakentässä ja lukuisten erilaisten mediakäyttötottumusten aikana viesti välittyy parhaiten usean tarttumapinnan avulla.” (lähde: Kurio)
Sama tarina voi saada erilaisia muotoja kohderyhmän ja käytetyn kanavan mukaan. Eri kanavissa huomioidaan myös aina tuohon kanavaan liittyvät tekniset piirteet. Hyödynnetään kanavaa siis parhaalla mahdollisella tavalla ja otetaan kaikki irti myös tekniikan tuomista mahdollisuuksista.
Skannaus 38
Monikanavaista tarinankerrontaa käytetään yleisemmin television ja elokuvan puolella; yksi tarina jalkautuu useisiin kanaviin; myös ulos varsinaisesta pääkanavasta.  Erilaisia kanavia viestin välittämisessä hyödyntävää tarinankerrontaa voidaan toteuttaa erilaisin tavoin myös perinteisessä yrityskentässä – kliseisesti sanottuna, vain mielikuvitus on tässä rajana.
Hyvässä tarinassa on aukkoja. Yhtä tärkeää kuin se mitä kerrotaan on se mitä jätetään kertomatta. Vastausta vaille jäävät kohdat saavat asiakkaan mielikuvituksen liikkelle. Kokonaisuus rakentuu: tarinan palanen siellä toinen täällä. Asiakasta voidaan johdatella kanavasta toiseen ja rakentaa niin sanottuja istutuksia ja lunastuksia tai esimerkiksi cliffhangereita.  Tähän ei kuitenkaan päästä ilman suunnitelmallisuutta. Tarinan rakentuminen luonnollisesti tukee yrityksen kaupallisia päämääriä.
Hyvänä esimerkkinä elokuvamaailmasta on Star Wars, josta on syntynyt useita elokuvia, kirjoja ja tv-sarjoja – ja aivan oman tuotemaailma tarinan ympärille. Monikanavainen tarina voidaan myös luoda yhdessä käyttäjien tai asiakkaiden kanssa eri kanavissa. Tämä on mitä parhain keino sitouttaa asiakkaat mukaan tarinaasi. On kuitenkin syytä rakentaa riittävän vahva tarinakehys pohjaksi, että juoni ei hajoa. Television puolella tämän tyyppisiä kokeiluja on vuosien varrella nähty esimerkiksi peliohjelmissa chat-toiminnon kautta.
Jalkauta tarina palvelukokemukseen monikanavaisen tarinankerronnan avulla
Transmediaalinen eli monikanavainen tarinankerronta on myös osa palveluiden tarinallistamisessa. Tarina jalkautuu asiakkaan palvelukokemukseen paikan päällä – mutta myös muihin käytettävissä oleviin kanaviin kuten vaikkapa yrityksen omiin peleihin, mobiiliin vaikkapa elämyskarttaan, blogiin tai yrityksen omaan lehteen. Tästä esimerkkinä Hullu Poro News. Tarinan tulee toimia kaikilla tasoilla – sekä markkinoinnissa että itse palvelussa.
Niin sanotun tarinamaailman (tai tarinanäyttämön) merkitys on nostettu esiin myös monikanavaisessa tarinankerronnassa. Rakennettu tarinanäyttämö eli yrityksen palveluympäristö kertoo yrityksen tarinasta. Tarinanäyttämö voidaan esitellä asiakkaille samaan tyyliin kuin tv-sarjojen avausjaksot * – ja tämän jälkeen ryhdytään kertomaan itse tarinaa erilaisissa kanavissa; kuvan, äänen ja videon ja miksei myös tekstin muodossa. Paikan päällä yrityksessä tarina on koettavissa vaikkapa kahvila- ja ravintolatoiminnassa, majoituspalveluissa ja elämyspalveluissa. Tarina jalkautuu kaikkiin käytettävissä oleviin kanaviin – myös ihan konkreettisesti asiakkaasi palvelukokemukseen palvelutilanteissa.
Tarinalähtöinen palveluiden muotoilu ja siihen liittyvät menetelmät tukevat monikanavaisen tarinankerronnan toteutumista. Tarinallistaminen on kokonaisuuden hallintaa. Tätä varten yritykselle suunnitellaan oma tarinaidentiteetti, pysyvä tarinanäyttämö sekä markkinointiviestintä että palvelut tukemaan  tarinan kertomista: monikanavaisesti.
* Huom. nykyään internetissä mahdollista , että meillä jokaisella on oma kanava videoiden julkaisemiseen. Hyödyntämällä tarinaosaajia takaat, että tuotat materiaalia joka kertoo tarinasi koukuttavalla tavalla. Hyödynnä siis erilaisia käsikirjoittajia ja meitä tarinallistajia.
 

Takaisin
© 2024 Tarinakone
webDesign: Mekanismi »