Julkaistu 13.01.2012

Käsikirjoitus on tarkkaan laadittu suunnitelma. Perinteisesti ”käsikirjoitus”-sanaa on käytetty varsinkin teatteriesitysten ja elokuvien kohdalla. Elokuvakäsikirjoitus on elokuvan suunnitelma. Siinä kerrotaan, mitä elokuvassa tapahtuu ja miten se, mitä tapahtuu, tullaan kertomaan. Käsikirjoitusta noudattamalla voidaan kuvata itse elokuva. Elokuvan käsikirjoitus koostuu tarinasta ja siitä, miten tuo tarina tehdään näkyväksi audiovisuaalisen kerronnan kautta.

Elokuvatuotannon käytännöt ovat sovellettavissa elämyspalveluiden tuottamiseen. Tarinallistettuja elämyspalveluita käsikirjoitetaan melko samalla tavalla kuin elokuvia. Kun käsikirjoitamme elämyspalveluun tarinallisen tason, pystymme tarjoamaan erilaistuneita ja elämyksellisiä palveluita. Samalla vahvistetaan asiakkaan kokemuksen tunnetasoa.

Ideasta liikkeelle!

Käsikirjoittamisessa, uuden tarinallisen elämyspalvelun suunnittelussa, lähdetään aina liikkeelle ideasta. Mikä on palvelun toiminnan taso ja mitkä ovat elementit, jotka tuotteeseen kuuluvat? Mikä on kohderyhmä? Mikä on ympäristö, jossa palvelu toteutuu? Kun tarinallisen palvelun idea on valmiina, laaditaan synopsis eli tiivistelmä. Tiivistelmässä palvelun elementit sidotaan yhteen tarinallisella rakenteella; tehdään ns. rautalankamalli elämyspalvelun juonen etenemisestä.

Tässä yhteydessä määritellään myös ydinviesti: Mitä asiakkaalle halutaan viestiä tämän elämyspalvelun kautta? Millaista elämysta olemme välittämässä? Entä mikä on tarinallinen sanoma? Elokuvan puolella tästä käytetään termiä premissi eli pääväittämä. Tätä kautta löydämme myös elämyspalveluun liittyvän oppimisen ja oivalluksen kokemuksen, jota haluamme olla välittämässä asiakkaallemme.

Tähän vaiheeseen liittyy olennaisena osana myös materiaalin kerääminen ja tiedon hankkiminen. Jotta kyetään käsikirjoittamaan oikea ja aito – faktoihin perustuva – tarinallinen rakenne, tähän vaiheeseen voi kulua aikaa. Asiantuntijoita haastattelemalla saadaan usein parhaiten asianmukaista tietoa.

Juonellisen rakenteen työstämistä

Kun valmiina on elämyspalvelun synopsis, jossa palvelun tarinallinen teema sekä palvelun toiminnan peruselementit on määritelty, edetään seuraavaan vaiheeseen. Tarinallista rakennetta lähdetään hahmottelemaan asiakkaan palvelupolulle. Ensin sijoitetaan toiminnan elementit ja tämän jälkeen pohditaan, miten toiminnan elementit saadaan linkitettyä toisiinsa tarinan avulla. Tarinallista rakennetta tehdessä hyödynnetään dramaturgista rakennetta. Palvelun toiminnan taso ja tarinallinen rakenne sulautuvat toisiinsa. Tarina tukee sitä, mitä kulloinkin koetaan.

Käsikirjoitus luonnollisesti elää koko suunnitteluprosessin ajan ja sitä voidaan myös myöhemmin tarkentaa. Tässä vaiheessa voidaan myös tietoisesti rakentaa erilaisia skenaarioita; sisällöltään ja siten myös hintaluokaltaan erilaisia vaihtoehtoja.

Kun perusjuoni on selvillä, on aika lähteä työstämään tarinan tarkempaa juonta ja siihen liittyviä yksityiskohtia. Myös tässä vaiheessa on usein tarpeen hankkia lisätietoa ja kerätä lisää materiaalia.

Juonta työstettäessä laaditaan palvelutuokioista ja niihin liittyvästä tarinallisesta tasosta luetteloita samaan tapaan kuin elokuvistakin tehdään kohtausluetteloita. Tämä helpottaa kokonaisuuden hahmottamista ja estää sen, ettei keskitytä yksityiskohtiin liian aikaisin. Ennen yksityiskohtia on rakennettava toimiva perusrakenne, tarinan luuranko.

Kun tarina juoni on riittävän hyvin selvillä, edetään tarkemman käsikirjoituksen laatimiseen. Esimerkiksi palvelussa rooleissa toimiville työntekijöille käsikirjoitetaan repliikit.

Käsikirjoitukseen määritellään jokaisen palvelutuokion kesto, läsnä olevat henkilöt, toiminnallinen taso (eli mitä tapahtuu) ja tarinallinen taso (tunteen ja merkitysen taso, eli miten tarinajuoni linkittyy siihen, mitä palvelutuokion aikana tapahtuu). Olennaista on se, miten kuljetamme asiakasta kohti loppuratkaisua. Miten hyödynnämme dramaturgista rakennetta, luomme odotuksia, suvantokohtia, istutuksia, lunastuksia ja käänteitä.

Käsikirjoituksen pohjalta voidaan laatia myös tarkka kuvakäsikirjoitus. Kuvakäsikirjoitus auttaa palvelun tuotannossa ja erityisesti työntekijöiden perehdyttämisessä. Kuvakäsikirjoituksen kuvia voidaan käyttää myös myynnin tukena.

Kuvakäsikirjoittamisesta on itse asiassa suurta hyötyä jo tarinan juonen kehittelyvaiheessa. Kuvat havainnollistavat ja konkretisoivat palvelun vaiheita ja sitä, miten tarina toteutuu toiminnan kautta. Kuvien avulla voidaan nostaa esiin jo alkuvaiheessa tärkeitä yksityiskohtia esineitä, luonnonilmiöitä, paikkoja jne.

Käsikirjoittamisessa edettävä rauhallisesti

Tärkeää on muistaa edetä rauhassa vaihe vaiheelta eteenpäin. Käsikirjoittaminen ja tarinallistaminen on prosessi, eikä ole syytä sännätä asioiden edelle.

Liian usein pohdimme jo suunnitteluvaiheessa käytännön asioita. On tietysti tärkeää pitää myös toinen jalka maassa ja budjetti, käytännön asiat sekä muut realiteetit koko ajan mielessä. Käytännön yksityiskohtiin ei kuitenkaan kannata jäädä kiinni tarinaa suunniteltaessa, vaan antaa luovuudelle ja pienelle hulluttelulle tilaa!

Tässä alla esimerkkinä kuvia Kallioplanetaariolle tehdystä Ilmarisen pidot -pilottituotteen käsikirjoittamisen prosessista Stooripuusta kuvakäsikirjoitukseen.

P.S. Luonnollisesti tässä vain ”kiiltokuvasiloiteltu” versio prosessista. Todelliset Stooripuuhun projektin aikana tehdyt mind map -ameebat sisältävät huomattavasti enemmän yksityiskohtia. Käsikirjoittaminen on prosessi, joka etenee kaaoksesta järjestykseen – näin ainakin omalla kohdallani. Mind map -menetelmät sopivat erittäin hyvin tarinallistamiseen, sillä sisällön syy-seuraus-suhteita on helppo havainnoida erilaisten mielleyhtymäkarttojen avulla.

Kuvat ©Tarinakone. Kuvien luvaton käyttö tai kopiointi kielletty.

Takaisin
© 2024 Tarinakone
webDesign: Mekanismi »