Julkaistu 30.11.2011

Jokaisella yrityksellä on oma identiteetti, joka koostuu muun muassa yrityksen arvoista, osaamisesta ja visiosta. Identiteettiä rakennetaan jatkuvasti. Se myös kasvaa ja kehittyy yrityksen mukana. Identiteetti syntyy suurimmaksi osaksi sen pohjalta, miten yrityksen eri sidosryhmät yrityksen näkevät ja mitä he yrityksestä kertovat. Tähän yritys voi kuitenkin vaikuttaa omilla valinnoillaan ja teoillaan.

Yrityksen tarinaidentiteetti tiivistää yrityksen olemassaolon tarinan muotoon. Yrityksen olemassaolon merkitys, inhimillisyys ja persoonallisuus tuodaan esille tarinan avulla. Tarinaa kerrotaan yrityksen toiminnassa erilaisilla kerronnan keinoilla ja kaikki valinnat tukevat yrityksen tarinaidentiteettiä. Tarinan avulla saadaan tuotua esiin se, mikä erottaa tämän yrityksen muista vastaavista yrityksistä.

Tarinaidentiteetti vastaa kysymyksiin: Keitä me olemme? Mistä olemme tulossa? Minne olemme menossa? Mikä on meille tärkeää?

Tarinaidentiteetti on matkailuyrityksen tarinallistamisen kivijalka. Ennen kuin voidaan lähteä tarinallistamaan yrityksen palveluita, täytyy tunnistaa matkailuyrityksen tarinalliset elementit (teemat, hahmot, ajankuva) ja luoda niin sanottu syntytarina (ydintarina). Nämä elementit muodostavat yrityksen tarinaidentiteetin käsikirjan.

Tarinakoneen Tarinaidentiteetin käsikirjoissa annetaan siis lähtökohdat asiakkaan palvelukokemuksen tarinallistamisellle.

On uskallettava avata myös uusia ovia.

Miten tarinaidentiteetti luodaan?

Tarinaidentiteetin tunnistamiseen olen suunnitellut hyvin yksinkertaisen, mutta toimivaksi todetun Stooripuu™ -menetelmän. StooriPuu-menetelmää olen käyttänyt jo monissa koulutuksissa, joissa se on osoittanut voimansa.

Stooripuun juuriin kirjoitetaan avainsanat, matkailuyrityksen bränditimantti. Se, mikä on oikeasti tärkeintä ja olennaisinta yrityksen toiminnassa ja historiassa. Tarinan on viestittävä aidointa ydintä yrityksen sisimmässä. Miksi me olemme sitä mitä olemme? Mistä osaamisemme kumpuaa?

Jotta voidaan tuottaa tehokkaita viestejä, on tärkeää yksinkertaistaa asioita. Liian helposti jäämme kiinni sanahelinään tai ns. lillukan varsiin, eli asioihin jotka eivät ole oikeasti tärkeitä.

Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä mainita, että tarinallistaminen on mitä suuremmissa määrin yksityiskohtien hallitsemista. Yksityiskohdat luovat tunnelman ja kertovat asiakkaalle, että hän on tärkeä!

Stooripuun runkoon kirjataan ylös yrityksemme palvelut ja tuotteet. Lopuksi puun oksistoon kirjataan tarinaelementtejä. Millaisia tarinallisia teemoja on yrityksemme toiminnassa? Millaisia hahmoja? Mitä kumpuua historiasta tai toimintaympäristöstä? Millaisia sananlaskuja/lauseita toimintaamme voisi liittää? Mikä on toimintaympäristömme tai yrityksen nimen tarina? Millaisia vertauskuvia tai symboleja toimintaamme liittyy?

Nämä tarinaelementit kuvastavat niitä arvoja, joita on kirjoitettu Stooripuun juuriin. Stooripuu on Tarinaidentiteetin työstämisen työväline.

Miten tarinaidentiteettiä toteutetaan?

Tarinaidentiteetti tulee näkyväksi erilaisilla kerronnan keinoilla, erityisesti visuaalisilla keinoilla. Kaikki yrityksen palvelut suunnitellaan vahvistamaan tarinaidentiteettiä. Tässä palvelumuotoilun menetelmät ovat avuksi. Palvelut muotoillaan kertomaan tarinaa.

Tarinaidentiteetti näkyy kaikessa yrityksen toiminnassa; niin pomon huoneessa kuin jälleenmyyntiliikkeissäkin. Tarinaa kerrotaan markkinointiviestinnässä. Se tulee todeksi työntekijöiden asuissa ja siinä, miten työntekijät kommunikoivat asiakkaiden kanssa. Se näkyy tunnelmassa, siinä millaista musiikkia yrityksen tiloissa soitetaan, millaisia ruoka-astioita käytetään tai mitä ruokaa yritys tarjoaa vierailleen. Yrityksen tarjoamat elämykset tekevät tarinaidentiteetin todeksi!

Oranssi pyörä Fiskarsin pihalla tukee tarinaidentiteettiä.

Tarinakoneen luoma Tarinaidentiteetin käsikirja eroaa perinteisestä brändikirjasta siinä, että se on vahvasti tarinalähtöinen. Ajattelumalli, jota työssäni tarinallistajana käytän, tulee television ja elokuvatuotantojen maailmasta, joiden parissa tein töitä ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Matkailuyrityksen toimintaa johdetaan tarinalähtöisesti. Elämysyritysten toiminta on teatteria, johon rakennamme tarinaa tuottamalla tarinallistettuja palveluita.

Matkailuyritykselle tarinaidentiteetin käsikirja on sama kuin käsikirjoitus elokuvan työryhmälle. Se on ohjekirja, jonka mukaan tarinaa kerrotaan ja tehdään näkyväksi.
Se on se kirja, johon palataan, kun keskustellaan mainostoimiston kanssa markkinoinnista tai catering-palvelun kanssa ruokiin liittyvistä valinnoista.

Luonnollisesti tarinaidentiteetin keskiössä on aina asiakas. Jokaisella matkailuyrityksellä on omanlaisensa tarinaidentiteetti ja oma kohderyhmänsä, joka haluaa kokea juuri tämän yrityksen tarjoaman tarinaelämyksen. Kun tiedämme, millaista elämystä haluamme tarjota ja tarinallistamme rohkeasti, oikeat asiakkaat löytävät meidät! Jos olemme hajuttomia ja mauttomia, saamme kyllä muutamia asiakkaita, mutta emme rakenna todellisia menestystarinoita. Elämysyritysten on erotuttava, oltava rohkeita ja hulluteltavakin hiukan!

Lue asiakastarina Nuuksion Taian tarinaidentiteetistä.

Tarinakone piti lokakuussa tarinatyöpajan Tallinnan ja Turun kulttuuripääkaupunkien yhteisessä tarinaseminaarissa Tallinnassa. Stooripuuhun ja materiaaleihin voit tutustua Kulmat.fi -sivuston tietokulman Tarinallistaminen-osiossa. Tähän Kulmat.fi -palveluun kannattaa jokaisen matkailun parissa toimivan kirjautua, sillä kyseinen verkkoyhteisö tarjoaa matkailun, kulttuurin ja luovien alojen toimijoille helpon kommunikointiväylän.

Takaisin
© 2024 Tarinakone
webDesign: Mekanismi »