Julkaistu 16.11.2011

Tarinallistamisen hyödyt on tunnistettu matkailussa ja aiheesta on puhuttu matkailun kentällä Suomessakin jo 90-luvulta lähtien, ellei kauemminkin – tosin ei ehkä tällä termillä.

Tarinallistaminen on elämyssuunnittelun menetelmä. Tarinallistaminen on kokonaisvaltaista: kaikki palvelun elementit suunnitellaan tukemaan tarinaa samalla tavoin kuin teatteriesityksen tai elokuvan tuottamisessa.

Kolme vuotta sitten, kun aloitin Tarinakoneen toiminnan, ryhdyin käyttämään tarjoamastani tarinalähtöisestä palveluiden suunnittelusta termiä tarinallistaminen. Samassa yhteydessä ryhdyin kutsumaan itseäni tarinallistajaksi. Tätä termiä käytimme muun muassa palvelumuotoilun kirjassa. Myös työministeri mainitsee tarinallistaja-ammatin olemassaolon Työ- ja elinkeinoministeriön innovaatio-osaston luovia aloja koskevassa hankeraportissa 2011.

Tarinallistaminen on useissa Tarinakoneen pitämissä koulutuksissa osoittautunut hyväksi tavaksi suunnitella myös täysin uusia elämyspalveluita. Kun lähdetään jo palvelun suunnitteluvaiheessa liikkeelle tarinasta, syntyy sisältörikkaita elämyspalveluita. Näin palveluun syntyy tarinan kautta myös tunteen ja merkityksen taso. Tarinallinen taso voidaan suunnitella myös jo olemassaolevaan palveluun; palvelua voidaan kehittää elämyksellisemmäksi ja ehyemmäksi tarinallistamisen avulla.

Tarinallistamiseen liittyy olennaisesti myös draamallisen rakenteen hyödyntäminen. Rakenne on meille kaikille tuttu teatterin ja elokuvan maailmasta. Dramaturgian avulla luomme asiakkaalle odotuksia, yllätyksiä ja vahvistamme elämyksen kokemista. Voimakkaasti tunteisiin vetoava tarinallinen rakenne palveluun tehdään dramaturgian avulla. Luomme ikimuistoisia alkusysäyksiä, käänteitä, suvantokohtia, huippukohtia ja loppuhäivytyksiä.

”Ainutlaatuinen tarina erottaa yrityksen kilpailijoista – Suomalaisia elintarvike-, ravintola- ja matkailualan tuotteita ja palveluja myydään nyt tarinoiden avulla”. Vuoden 2010 alussa Suomen YrittäjäSanomissa julkaistussa artikkelissa kerrotaan siitä, miten yrityksen tarina kuvastaa yrityksen arvoja ja identiteettiä. Asiakkaan on voitava samastua tarinaan. Tekes:in vapaa-ajan palveluiden ohjelmapäällikkö Risto Mäkikyrö toteaa artikkelin lopussa, että yrityksen tarina tulee käsikirjoittaa osaksi asiakkaan palvelukokemusta.

Tarinallistamalla käsikirjoitamme yrityksen tarinan asiakkaan palvelukokemukseen kaikilla aisteilla koettavaksi. Parhaimmillaan elämys johtaa kokemukseen, joka tarjoaa muutoksen eli uuden oivalluksen, opin tai voimauttavan liikahduksen sisimmässä.

Artikkeli on luettavissa YrittäjäSanomien nettiversiossa, 1/2010, s. 20.

Tarinoilla saadaan aikaan parempia elämyspalveluita ja iloisempia ihmisiä!

Miksi kannattaa tarinallistaa?

– Tarinallistaminen helpottaa tuotteistamista ja kaupallistamista.

– Tarinallistettua palvelua on helpompi myydä.

– Tarinallistaminen erottaa sinut muista palveluiden tarjoajista. Erilaistuminen kannattaa!

– Tarinallistettua ja käsikirjoitettua palvelua on helpompi toteuttaa. Se on myös helpommin muokattavissa.

– Suositukset ovat parhainta markkinointiasi! Tarinallistetut palvelut tuottavat suosituksia.

– Tarinallistaminen tekee asiakkaalle helpommaksi tunnistaa yrityksesi ja yrityksesi palvelut muiden vastaavien palveluiden tarjoajista.

– Tarina voimistaa oman yrityksesi vahvuuksia ja tuo esiin aitoutesi.

– Tarina tekee tunteen, tunteet tuottava tulosta eli tyytyväisiä asiakkaita: uusia asiakkaita ja palaavia asiakkaita.

Nuuksion Taian onnistunut tarinaidentiteetti

Tarinakone loi tarinaidentiteetin luontomatkailua ja ohjelmapalvelua tarjoavalle Nuuksion Taika Oy:lle. Tarinaidentiteetti syntyi Nuuksion metsästä, vanhoista suomalaisista taioista ja Katajanhaltijan parantavista voimista.

Tarinaidentiteetin tavoitteena on erilaistaa yrityksen toimintaa suhteessa muihin vastaaviin yrityksiin sekä helpottaa palveluiden kokonaisvaltaista tuotteistamista jatkossa. Nuuksion Taian tapauksessa kokonaisvaltaisen tarinan avulla pystytään luomaan mielenkiintoa yritystä kohtaan myös kansainvälisesti.

Nuuksion Taian tarina kulkee mukana tiloissa, ruokapalveluissa, tuotteissa ja elämyspalveluissa. Kaikki linkittyvät osaksi Nuuksion Taian oman hahmon, Katajanhaltijan, tarinaa.

Kuva: Nuuksion Taika / Samuli Kankare

Nuuksion Taialle toteutettiin tarinaidentiteetin pohjalta myös esittelyvideot, joiden käsikirjoituksen teki Tarinakone ja toteutuksen Laurea amk:n mediatyöpaja yhdessä Nuuksion Taian kanssa. Katso video suomeksi tai englanniksi.

Takaisin
© 2024 Tarinakone
webDesign: Mekanismi »