Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritykset pääsivät kevään 2018 aikana tutustumaan tarinallistamisen menetelmään. Liitto myöntää ja hallinnoi suomalaisesta valmistuksesta, suunnittelusta ja yhteiskunnallisen hyvän tuottamisesta kertovia merkkejä. 

Tavoitteena oli tarjota sekä Avainlippu, Design from Finland että Yhteiskunnallinen yritys -merkin omistavilla jäsenyrityksille hyvin käytännönläheistä tietoa uudesta menetelmästä ja siitä miten voi aloittaa tarinallistamisen oman yrityksen toiminnassa.

Millaisia tarinaelementtejä yrityksen toimintaan kätkeytyy? Kuinka ottaa ne hyötykäyttöön, kun kerrotaan suomalaisen työn merkityksestä yrityksen arjessa?

Tarinakoneen suosittua Stooripuu-tarinapajaa sovellettiin jäsenyritysten tarpeisiin. Pajoissa työstimme miten yritys voi tarinallistamalla hyödyntää merkkiin liittyviä asioita tehokkaammin, ei vain markkinointiviestinnässä vaan myös palvelumuotoilussa.

Tarinapajoja toteutettiin yhteensä 16, mm. Oulussa, Tampereella, Helsingissä.

Pajojen lisäksi laadittiin jäsenyrityksille tarinallistamiseen liittyvää materiaalia liiton omaan Extranettiin.

“Olemme järjestäneet Annen kanssa monta eri valmennusta jäsenyrityksillemme eri puolella Suomea. Valmennuksen tavoitteena oli tukea jäsenyrityksiämme viestimään tehokkaammin ja näkyvämmin omista arvoistaan ja omasta, ainutlaatuisesta tarinastaan.

Valmennus rakentui Annen Stooripuu-menetelmän ympärille mutta sitä räätälöitiin myös huomioimaan Suomalaisen Työn Liiton hallinnoiman merkin sisällöt.

Valmennuksiin osallistui iso joukko eri yrityksiä, aktivoimme heitä yhdessä viestimään ja saamamme palaute valmennuksista oli erittäin hyvä. Yhteistyö Annen kanssa oli meille erittäin positiivinen ja eteenpäin vievä kokemus.”

– Tero Lausala, Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja


Lue Annen vieraileva blogikirjoitus Suomalaisen Työn Liiton blogista Näin tarinallistat – 6 vinkkiä tarinatekoihin.

Loppu on uuden tarinan alku.

Saisiko olla
olipa kerran?

Ota yhteyttä

© 2024 Tarinakone
webDesign: Mekanismi »