Green Care -alan yritys Alkumaa on perustettu tukemaan lasten ja nuorten fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Yritys tarjoaa lapsille ja nuorille ammatillisesti ja luovasti toteutettua ryhmätoimintaa ja mielekästä yhdessä tekemistä maatilan arjessa. 

Alkumaan Niina Merivirta lähti Innovaatioseteli-rahoituksella kehittämään yrityksen toimintaa tarinallistamisen avulla yhdessä Tarinakoneen kanssa. 

Tavoitteena oli saada toimintaan lisää elämyksellisyyttä ja erottua muista vastaavista toimijoista. Uudistuksen alla olivat projektin käynnistyessä myös yrityksen verkkosivut.

Tarinallistamisen projekti aloitettiin tarinapajalla Salossa, Alkumaa Oy:n tilalla. Niina itse kuvaa prosessia oikeaksi seikkailuksi. Lopulta yritykselle valmistui ydintarina, joka kiteytyi metsä -teeman ja eri vuodenaikojen ympärille. 

Alkumaassa toteutettiin myös ns. Avoin Tarina -tutkimus, jolla testattiin tarinan toimivuutta ja haettiin uusia ideoita käytännön tarinallistamistyöhön. Lisäksi projektiin kuului olemassa olevan metsäretki -tuotteen kehittäminen tarinallisempaan muotoon. Luonnollisesti tässä muotoilussa hyödynnettiin lähtökohtana uutta ydintarinaa. 

Katso Niinan ja Annen keskustelu Alkumaan tarinallistamisen projektista täällä. 

“Tarinakone saa näkemään suurimmatkin tavoitteet ja unelmat oikeassa valossa. Itseäni on suuresti auttanut, kun saadaan asiat koottua selkeäksi, myyväksi ja vaikuttavaksi kokonaisuudeksi.” 

Niina Merivirta, toimitusjohtaja, Alkumaa Oy


Katso video Alkumaan ydintarinasta

Loppu on aina uuden tarinan alku.

Saisiko olla
olipa kerran?

Ota yhteyttä

© 2024 Tarinakone
webDesign: Mekanismi »